Най-вероятно у нас също ще има покачване на цените след приемане на еврото, което ще продължи краткотрайно. Това прогнозира за darik.bg финансистът Емил Хърсев. 

„Това го има във всяка страна, няма такава, в която да не се пробва всеки хитрец да вдигне цените. Само че забелязваме, че пазарът не го позволява”, посочи той.

„А какво му пречи на същия хитрец да се пробва и без да въвеждаме еврото? Тази година да не би да не става същото?”, попита риторично финансистът.

Председателят на БСК: Абсолютно реалистично е България да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г.

В Хърватия, която сега въведе еврото, постъпиха множество сигнали за нарушения с увеличение на цените на стоките и услугите. „Това ще отшуми до месец. Да не забравяме, че Хърватия се присъединява в един момент на твърде висок общ фон на инфлация”, обясни финансистът.

Дали това обаче няма да важи и за нас? „Надявам се не, защото инфлацията пада, а и един Господ знае кога ще се присъедини България към еврозоната”, каза Хърсев и допълни, че се съмнява страната ни да успее да приеме еврото на 1 януари 2024 година.

Хърватските банки съобщиха, че са преминали успешно към еврото

„Съмнява ме, защото личи една умора и страх у европейците да предприемат каквато и да било стъпка. В българите страхът не е повече, отколкото в другите страни”, допълни Хърсев.

Той напомни, че и в Германия поне половината население си е искало марката и е било против приемането на единната европейска валута.

Какво ще се случи с цените и заплатите след въвеждане на еврото?

Експертът е категоричен, че българите имаме опит с еврото. „Ние не се срещаме с еврото за първи път. Много отдавна то е част от нашия живот, една голяма част от депозитите на населението са в евро – близо 60% от всички спестявания.

Всички разплащания по наемни договори в България много отдавна се сключват, деноминирани в евро. Една огромна част от заемите също са в евро”, каза финансистът.

Какво ще се случи със заплатите и пенсиите?

„Абсолютно нищо, освен че всичко, което сме получавали досега в лева, от 1 януари ще започнем да го взимаме в евро. Или януарската заплата, която повечето работещи получават през февруари, ще им бъде изплатена в евро.

Същото ще се случи и с януарските пенсии, които се получават обикновено от 7 до 20-о число на съответния месец – те също ще бъдат изплатени на хората в евро.

Сумата в лева ще се умножи по фиксирания курс лев-евро, при който страната ни ще влезе в еврозоната - 1.95583 лева за 1 евро, и това, което хората са получавали като равностойност в лева, ще получават в евро”, обясни Емил Хърсев.

Според финансиста, няма абсолютно никакъв риск те да бъдат закръглени надолу в ущърб на пенсионерите.

Вълна от оплаквания в Хърватия след въвеждането на еврото

Спестяванията в лева на хората, които са в банките, ще бъдат автоматично превалутирани в евро. Преобразуването на банковите сметки от лев в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото.

Всички средства в лева по текущи депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото, предвижда Националният план за въвеждане на еврото в България.

Ето защо в месеците след решението на Съвета на ЕС, че България отговаря на условията за приемане на еврото и преди въвеждането му, гражданите ще бъдат поканени да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки.

Българи закриват влоговете си в банките

Какво да правим с парите, които сме спестили, но държим вкъщи?

„Ще има един период, в който ще плащаме и в двете валути”, обясни Хърсев. След това ще спре да се използва левът в търговията, а в банките ще може да се обменя левът в евро, докато завърши този процес, посочи той.

Икономист пред Дарик: В еврозоната ще имаме влияние, макар и малко

Срокът, в който ще можем да плащаме в двете валути, е един месец след въвеждане на единната европейска валута. След изтичането на този месец, еврото ще бъде единственото законно платежно средство.

През този период търговците на дребно трябва да връщат рестото на клиентите единствено в евро. За да не се стигне до ситуация, при която търговците на дребно ще понесат основната тежест по обмяната на лева срещу евро, е въведено ограничение, според което в този преходен период търговецът няма да е задължен да приема от купувача повече от 50 броя монети в лева при едно плащане.

Българската народна банка ще обменя безплатно банкноти и монети на граждани и фирми от лев в евро без ограничение във времето. Търговските банки и „Български пощи“ също ще обменят банкноти и монети от лев в евро.

Това обаче ще е безплатно само през първите шест месеца, предвижда държавата. След тези шест месеца до една година услугата отново ще се предоставя от банките и пощите, но те вече могат да въвеждат такса за това.

След изтичането на една година от въвеждане на еврото банките сами ще избират дали да продължават да обменят левове в евро.

„Алфа рисърч“: Близо 50% от българите са против влизането ни в еврозоната

Обмяната на парите в брой ще се извърши чрез прилагане на фиксирания курс на обмяна, приет от Съвета на ЕС.

Фиксираният курс на обмяна ще бъде изразен с шест цифри, като в случая с българския лев това означава пет знака след десетичната точка, без закръгляване или съкращаване на курса при извършването на обмяната на парите.

По-изгодно ли е да обменим парите в брой преди приемане на еврото?

Според финансиста, по-изгодно ще бъде да направим това след приемане на еврото, защото тогава обмяната ще става по твърд административен валутен курс, който ще бъде 1.95583 лева за 1 евро.

За да се информираме за еврото: Пускат телефонна линия и евромобил

Какво ще се случи със заемите, които сме взели в лева?

„Те ще останат същите, но също ще бъдат превалутирани в евро, тоест, разделени приблизително на 2”, каза Хърсев. Лихвата по тях няма да остане същата, каквато е била в лева, разбира се. 

В националния план обаче е записано пожелателно, че „механизмът за прехвърляне от фиксиран лихвен процент в лева към фиксиран лихвен процент в евро не следва да води до по-неблагоприятни условия или резултати за страните по трансакцията – както за клиента, така и за банката.

В тази връзка, преминаването от фиксиран лихвен процент в лева към фиксиран лихвен процент в евро следва да бъде определен по методика на банката, гарантираща, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в лева към датата на извършване на конверсията”.

Банките и фирмите за бързи кредити ще трябва предварително да информират клиентите си за предстоящите промени (например, три месеца) преди официалното преминаване към еврото, вкл. и чрез оповестяването на страниците си на алгоритъма за преизчисления на лихвения процент.

Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Същото ще важи и за бързите заеми.

Според Емил Хърсев лихвите по кредитите ще се вдигат, независимо от приемането на еврото. Те се повишават в цялата еврозона, отбеляза той.

Какво ще стане с цените на имотите?

Нормално е с влизането в еврозоната цените на имотите у нас малко да се вдигнат, смята Хърсев. Причината е, че общият риск ще намалее в България от порядъка на тези 2%, колкото е рисковата премия, която изчисляват банките, когато превалутират заеми от едната валута в другата.