Държавният дълг на България, отнесен към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, в момента е 23.1%.

Това нарежда страната ни на второ място в ЕС в класацията на държавите с най-ниско съотношение дълг/БВП. Първата позиция се държи от Естония, която е със съотношение от 15.1 на сто.

Челната тройка се допълва от Люксембург (24.6%), сочат данни на европейската статистическа служба.

Най-високо съоношение дълг/БВП в края на третото тримесечие на 2022 г. имат Гърция (178.2%), Италия (147.3%), Португалия (120.1%) и Испания (115.6%).

Още две държави имат дългове, надхвърлящи 100% от БВП - Франция (113.4%) и Белгия (106.3%).

Дългът расте

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г., при четири държави от ЕС се отчита нарастване на съотношението. Най-голям ръст данните на Евростат показват за България (+1.9 пр. п.) и за Чехия (+1.7 пр. п.). Минимални повишения от 0.3 и 0.2 пр. п. се наблюдават във Франция и Швеция.

Рекордно ниските лихви по кредитите позволиха на редица държави да рефинансират задълженията си и по този начин да ги намалят.

Спад в съотношението дълг/БВП има в Гърция (-5.3 пр. п.), Кипър (-3.8 пр. п.), Португалия (-3.3 пр. п.), Италия (-3 пр. п.). и Хърватия (-2.8 пр. п.). 

Какво се случи през последните 12 месеца?

В сравнение с година по-рано, само при Чехия (+4.7 пр. п.) се отчита нарастване на дълг/БВП.

Съотношението намалява най-драстично в Гърция (-24.7 пр. п.), Кипър (-15 пр. п.), Хърватия (-11.1 пр. п.), Португалия (9 пр. п.), Дания (-8.8 пр. п.), Ирландия (-8.4 пр. п.), Литва (-7.3 пр. п.) и Словения (-7.2 пр. п.).

Днес съотношението дълг/БВП в страните от еврозоната е 93, докато в ЕС достига 86.4 на сто.