На инвеститорите няма да им липсва 2022 г. Войната в Украйна разстрои значително хранителните и енергийните вериги на доставки, очерта още повече разделението между САЩ и Китай и ускори оншоринга на бизнес инфраструктура от съществено важно значение. 

Федералният резерв на САЩ пристъпи към най-бързото повишение на лихвите в историята си. Като валута убежище доларът поскъпна, стоките почти навсякъде станаха по-скъпи, което увеличи натиска за затягане на паричната политика на банките по света. Всички тези неща са източници на нестабилност, посочват в прогнозата си за 2023 г. от щатската банка Citi. 

При тези условия акциите и oблигациите поевтиняха с най-много в историята през 2022 г. като в най-ниската си точка отчитаха общо около 20% понижение. Кешът се представи по-добре от почти всеки друг клас активи. Поглеждайки напред от Citi припомнят, че не трябва да се забравя, че пазарите водят икономиката. Слабата възвращаемост на пазарите през 2022 г. предвижда икономическа слабост, която от банката очакват през 2023 г.

Според Citi, повишенията на лихвите от страна на Фед и свиването на облигационния портфейл са били достатъчно сериозни, за да предизвикат спад на икономиката през 2023 г. Ако от Фед не спрат с повишенията на лихвите, преди да станем свидетели на свиване на икономиката, може да последва и по-дълбока рецесия. 

Пазарите през 2023 г. ще поведат икономическото възстановяване, което очакват от Citi през 2024. По-тази причина от финансовата институция предвиждат, че 2023 г. може да предостави поредица от значими възможности за инвеститорите, които се ръководят от съответните пазарни прецеденти.

Първо обаче трябва да се премине през рецесия в САЩ, която все още не е започнала, посочват от банката. От Citi прогнозират, че настоящето и бъдещото затягане на паричната политика ще намали номилния ръст на разходите с повече от половина, ще повиши безработицата в САЩ до над 5% и ще доведе до 10% спада в корпоративните печалби. От Citi напомнят на инвеститорите, че през последните 100 години нито един мечи пазар, свързан с рецесия, не е формирал дъно преди рецесията още да е започнала. (Разбира се, за всичко има първи път.)

Второ, трябва да се премине през по-дълбока рецесия в Европа, която изпитва затруднения с цените на енергията и инфлацията. Трябва също така да станем свидетели на икономическо възстановява в Китай, чийто предишни регулаторни мерки и политики за ограничаване на COVID ограничаваха икономическия растеж. 

Трето, трябва да станем свидетели на промяна в политиката на Фед. Ироничното е, че когато Фед в крайна сметка понижи лихвите за първи път през 2023 г.  (нещо, което от Citi очакват да се случи след няколко негативни доклада за заетостта), това ще се случи в период, в който икономиката вече отслабва. От банката смятат, че това ще отбележи един повратен момент, който предвещава началото на устойчиво икономическо възстановява в САЩ и не само през идната година.

На хоризонта може би се очертава по-висока доходност 

След големия спад на пазарните оценки през 2022 г., от Citi завишават прогнозите си за 10-годишната доходност. Преди година тя е била за 6.1% за акциите в световен мащаб в следващите 10 години, докато сега вече е 10%. При дяловото инвестиране и недвижимите имоти тя е още по-висока.

Поредица от възможности

Макар никой да не знае точното време и последователност за подбор на инвестиции в световен мащаб в условията на значителна несигурност, от Citi смятат, че има множество данни, които предполагат, че през 2023 г. ще възникнат редица потенциални възможности.

Преди очакваната рецесия подборът започва с инструментите с фиксиран доход. Краткосрочните щатски държавни облигации представляват привлекателна алтернатива на кеша.

Ако икономиката влезе в лека рецесия, щатската лихвена крива ще се обърне още повече. От банката казват, че на този етап по-дългосрочните щатски държавни облигации може да се представят добре. 

От банката посочват, че краткосрочен план акциите на компании със стабилни счетоводни баланси и парични потоци ще осигуряват на инвеститорите по-голяма устойчивост на портфейла. След като отмине пикът на увеличението на лихвите от Citi казват, че вероятно ще преминат към нециклични акции, тъй като техните пазарни оценки вече са понижени. 

При достигането на пика в поскъпването на долара от банката препоръчват акциите на компании и облигации извън САЩ.

Алтернативни инвестиции 

2023 г. ще е страхотна година за алтернативни инвестиции, според Citi. По-високите лихви доведоха до преоценка на частните активи на фона на много по-високите разходи за заеми. При това положение мениджърите ще могат да мобилизират капитали в сфери със затруднения и ниска ликвидност.

Гледайки към 2023 г. от Citi смятат, че сега е време инвеститорите да бъдат прагматични и практични. Досега не е имало такъв икономически период, засегнат от общия ефект от пандемия, война и високи лихви. Най-вероятният изход, макар и не единственият, за световната икономика е завръщане към “новото нормално”, казват от банката.