Отпуснатите заеми от родните банки към домакинствата в края на 2022 г. възлизат на 33.127 млрд. лв. Това е с 14.6% повече спрямо година по-рано, сочат изнесените днес данни от централната банка.

Налице е забавяне на годишното повишение, тъй като към ноември то беше 15.5%.

Жилищните кредити

В края на декември 2022 г.жилищните кредити са 16.502 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.8% (18% годишно увеличение през ноември 2022 година).

Потребителските кредити

Нарастването към декември вече е 12.4 на сто, спрямо 14.1 на сто на годишна база към ноември.

Днес домакинствата дължат на банките сумата от 15.004 млрд. лв. от раздадените им потребителски кредити.

Други кредити

В края на декември те достигат 403.7 млн. лв., което е с 5.3 на сто повече спрямо година по-рано.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.8% на годишна база през декември 2022 г. (9.9% годишно повишение през ноември 2022 г.) и в края на месеца са 425 млн. лв.