Ръст при лихвите по жилищните и потребителските кредити в края на 2022 г. Това сочат данните на БНБ. 

Жилищните кредити

Средният лихвен процент при жилищните заеми се увеличава с 0.05 пр. п. до 2.60%, а ГПР по тези кредити – с 0.05 пр. п. до 2.87%.

Справка на Darik Business Review сочи, че декември е третият месец, в който лихвите и ГПР по жилищните кредити растат.

Лихвите достигнаха минималните в историята 2.46% през септември, когато и ГПР беше на ниво от 2.66 на сто.

През декември у нас банките са раздали жилищни заеми за 625.6 млн. лв. спрямо 590.9 млн. лв. месец по-рано и 574.6 млн. лв. преди година.

Общо 162.7 млн. лв. от отпуснатата сума в последния месец на миналата година е за предоговорени кредити и заеми за рефинансиране.

Потребителските кредити

Отпуснатите заеми през декември са за 506.5 млн. лв. спрямо 632.7 млн. лв. месец по-рано.

Само за година лихвите по кредитите със срок до 1 година отчитат покачване от 1.10 пр. п.

Повишение се наблюдава и при кредитите със срок от над 5 години, където днес средните лихви са на ниво от 5.78% спрямо 5.37% преди година.

Други заеми

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се понижава с 0.17 пр. п. до 3.17%.

През декември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.23 пр. п. до 14.57%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.11 пр. п. до 20.40%.