Производствените цени растат с 23.2% през декември 2022 г. , в сравнение със същия месец на 2021 г. Това показват данни на Националния статистически институт.

Повишение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, преработващата промишленост - с 16.1%, и в добивната промишленост - с 3.7%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 28.2%, производството на хранителни продукти - с 26.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 25.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 25.4%.

Намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец.

Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.3%, и в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.1%.

По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.0%, производството на химични продукти и производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 0.9%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост е отчетено при: производството на основни метали - с 3.4%, производството на напитки - с 1.4%, производството на тютюневи изделия - с 1.2%, производството на облекло - с 1.1%.

НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6.0% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.0%, и в добивната промишленост - с 3.7%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.2%.

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.4%, производството на химични продукти - с 0.8%, производството на дървен материал, без мебели и производството на основни метали - по 0.4%.

По-високи цени са отчетени при: производството на напитки - с 1.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.3%, производството на хранителни продукти - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6.0% през декември 2022 г. спрямо предходния месец.

Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.0%, и в добивната промишленост - с 3.7%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.2%.

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.4%, производството на химични продукти - с 0.8%, производството на дървен материал, без мебели и производството на основни метали - по 0.4%.

По-високи цени са отчетени при: производството на напитки - с 1.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.3%, производството на хранителни продукти - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се повишава с 28.5% през декември 2022 г., в сравнение със същия месец на 2021 г.

Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37.6%, преработващата промишленост - с 21.1%, и добивната промишленост - с 11.5%.

Спрямо декември 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 35.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 32.5%, производството на хранителни продукти - с 27.6%, производството на химични продукти - с 26.7%.

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 1.5% през декември 2022 г. спрямо предходния месец, докато спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 13.8%.