Финансовата група КВC получи печат Terra Carta на Инициативата за устойчиви пазари, която отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент към създаването на устойчиви пазари. 

КВС е една от 19-те компании е света, получили приза за 2022 г., съобщават от компанията.

В България КВС Груп оперира чрез компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги – банкиране (ОББ и КВС Банк България), застраховане (ДЗИ), пенсионно осигуряване (ОББ Пенсионно осигуряване), лизинг (ОББ Интерлийз и КВС Лизинг), управление на активи (ОББ Асет Мениджмънт и КВС Управление на инвестиции), застрахователно брокерство и факторинг. 

Миналата година ОББ беше отличена и от PWC за своята ESG стратегия в сферата на екологичното, социално и корпоративно управление в сектор Финансови услуги.  

Печатът Terra Carta, представен за първи път на 26-ата конференция на ООН за изменението на климата от крал Чарлз III, който по това време беше принц на Уелс, отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент и стремеж към създаването на истински устойчиви пазари.

Той се присъжда на компании, чиито цели са в духа на Terra Carta и плана за възстановяване на природата, хората и планетата, представен през януари 2021 г. 

Печатът Terra Carta отчита, че всеки един бранш е изправен пред уникални предизвикателства в своя преход към устойчиво бъдеще и че всички се намират на различен етап в това начинание, както и че всички браншове и компании трябва да получат подкрепа за инициативите, които предприемат в една по-положителна посока. 

Организацията припомня, че човечеството трябва побърза, ако иска да постигне заложената цел за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5°C спрямо прединдустриалните нива.