Над 2 млн. наши сънародници живеят в чужбина. Макар да няма официални данни за точния им брой, БНБ публикува информация за паричните трансфери, които те правят към страната.

Справка на Darik Business Review показва, че през цялата 2022 г. емигрантите са изпратили към България 1.218 млрд. евро към своите близки и роднини.

Сумата е с 51 млн. евро повече спрямо година по-рано.

Трансферите през декември са за 101.8 млн. евро спрямо 95.1 млн. евро за сравнимия месец на 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общата сума, получена от емигрантски трансфери, възлиза на 301.5 млн. евро.

Сумите в предходните тримесечия са 322.3 млн. евро, 265.7 млн. евро и 328.4 млн. евро.

Откъде идват най-много средства?

Най-много пари са върнали у нас българите, живеещи в Германия и САЩ. Сумата за 2022 г. е 246.6 млн. евро и 225 млн. евро.

Трансфери за над 100 млн. евро през миналата година има от още две държави – Испания и Великобритания, съответно 126.1 и 117.4 млн. евро.

Гърция допълва топ 5 с преводи за 76.6 млн. евро. 

Спрямо година по-рано се отчита ръст на преводите от посочените по-горе пет държави.

Емигрантските преводи в последните 10 години възлизат на 10.6 млрд. евро.