През 2022 г. българските домакинства увеличиха банковите си депозити с рекордните в историята 6.175 млрд. лева.

Това се случва на фона на ниските лихви по спестяванията и високата инфлация в страната, която обезценява парите.

Рекордното повишение на влоговете през миналата година се съчетава със спад на вложенията в инвестиционни фондове през последните 12 месеца.

Инвестициите на сектор Домакинства се понижават до 2.113 млрд. лева спрямо 2.278 млрд. лева в края на 2021 г., сочат изчисления на Darik Business Review на база данни от Българска народна банка.

Фонд vs депозит

По данни от края на 2022 г. съотношението на инвестициите във фондове на домакинствата спрямо депозитите възлиза на 2.84 на сто. Това е четвърто поредно тримесечие, в което съотношението намалява след достигането на рекордните 3.35% в края на 2021 г. 

Или иначе казано – днес на всеки 35.16 лева на депозит домакинствата у нас насочват по 1 лев във фонд. Коефициентът беше под 30 на два пъти през миналата година с най-ниска стойност от 29.89 към 1.

Само в разстояние на шест години съотношението е паднало двойно – от над 72:1 в края на 2016 г. до настоящите 35 към 1.