На 20 февруари ООН отбеляза Световния ден на социалната справедливост, а едно от основните предизвикателства пред света в идните десетилетия е постепенната и до голяма степен необратима промяна към по-застаряващо население.

По данни на Отдела за населението на ООН, броят на хората на възраст 65 г. и повече се очаква да се удвои в следващите три десетилетия, достигайки 1.6 милиарда през 2050 г.

По-старото поколение расте в световен мащаб както в абсолютно измерение, така и като дял от общото население. През 2021 г. един на всеки десет души по света е бил на възраст 65 г. или повече, в сравнение с 1 на 20 през 1950 г.

През 2021 г. делът на хората на възраст 65 г. или повече е бил най-голям в Япония – 29.8%. Челната тройка по този показател се оформя от Италия (23.7%) и Финландия (22.9%).

България попада в челната десетка, нареждайки се на шеста позиция с 22.4% дял на населението на възраст 65 г. или повече.

Сред първите десет страни и територии с най-голям дял на застаряващото население към 2021 г. са още Португалия, Гърция, Пуерто Рико, Германия, Мартиника и Хърватия.

През 2050 г. тази възрастова група може да съставлява 1 на всеки 6 души по света. В следващите три десетилетия делът на по-възрастните хора се очаква да се удвои в пет региона и да нараства по-бавно в други три.

В Субсахарска Африка високата раждаемост се очаква да запази дела на децата и младите относително голям, а оттам и делът на по-възрастните относително малък.

В Европа, Северна Америка и Австралия и Нова Зеландия, където застаряването на населението вече е доста напреднало, по-нататъшното застаряване ще става с по-бавни темпове.

През 1980 г. 10-те държави с най-застаряващо население в света са били в Европа (Швеция, Германия, Австрия, Великобритания, Норвегия, Белгия, Дания, Франция, Швейцария, Люксембург), като във всяка от тях делът на населението на възраст 65 г. или повече е бил около 15%.

През 2021 г. делът на тази възрастова група вече е преминал 20% във всичките държави и е на път да достигне 30% до 2050 г. Въпреки че Япония е разполагала с най-възрастното население през 2021 г., Китай, Хонконг и Република Корея вероятно ще я изпреварят преди 2050 г.

Географията на най-застарявщите държави ще се измести от Европа към Източна и Югоизточна Азия до 2050 г., когато 5 от 10-те държави и територии с най-възрастно население се очаква да са именно от този регион – Хонконг, Република Корея, Япония, Тайван и Сингапур.

Към тях челната десетка ще допълнят Италия, Испания, Гърция, Португалия и Кувейт.

В периода между 2021 и 2050 г. всички региони се очаква да отчетат увеличение на осреднената възраст, която разделя по-младата и по-старата част от населението. В световен мащаб осреднената възраст се очаква да се покачи от 30 години през 2021 г. до 36 години през 2050 г.

В региона на Латинска Америка тя се очаква да се повиши от 30 г. през 2021 г. до 40 г. през 2050 г. В същия период осреднената възраст в Европа и Северна Америка се очаква да нарасне от 40 на 46 години.