През 2022 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 96 433 лица, от които 85 926 лица в универсалните фондове и 10 507 лица в професионалните фондове.

Служебно разпределените лица* през 2022 г. съставляват 90.66 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 88.43 на сто в професионалните.

Други 10 226 лица са разпределени със заявления за съответния фонд. От тях, 8 851 лица са подали заявления за разпределение в универсалните фондове, а 1 375 лица в професионалните фондове.

Кои са най-предпочитаните фондове за служебно разпределените лица?

УПФ

Доверие е с дял от 31.59% (2 796 лица) при лицата с новоприети заявления, както и 17.54% (15 072 лица) със служебно разпределение.

Вторият най-голям универсален пенсионен фонд по размера на управляваните активи Алианц има 14 263 постъпили заявления, от които 12 456 служебно разпределени лица и 1 807 с новоприети заявления.

УПФ ОББ заема третата позиция с общо 10 387 постъпили заявления, изпреварвайки ЦКБ-Сила (10 103) и ДСК Родина (9 577 броя).

ППФ

Доверие и Топлина държат най-голям дял при разпределените лица сред професионалните фондове. При тях са постъпили 2 272 и 1 816 заявления, от които 1 800 и 1 511 са служебно разпределени лица.

Съгласие е третият най-популярен фонд сред ППФ с общо 1 568 лица, оставяйки след себе си ЦКБ-Сила и Алианц България.

* Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид.