Хайди Гарднър е автор и бивш преподавател в бизнес училището на Харвардския университет. Когато млади хора се допитват до нея за кариерен съвет, тя винаги им казва: “Не се фокусирайте само върху своите постижения. Наблягайте и на сътрудничеството.”

По време на повече от 10-годишната си практика като преподавател в бизнес училището и факултета по право на Харвард, Гарднър открива нещо важно и често пренебрегвано: Хората, които установяват как да си сътрудничат в екипи, се сдобиват с важно конкурентно предимство пред тези, които не успяват да го постигнат.

Предимства на уменията за сътрудничество

Когато става дума за наемането на служители, хората, които могат да си сътрудничат умно, са силно желани. Те постигат по-качествени резултати, биват повишавани по-често, биват забелязвани повече от висшето ръководство и имат повече доволни клиенти.

Това, което шокира най-много Гарднър обаче, е, че уменията за сътрудничество се срещат изненадващо рядко, особено сред мъжете.

Проучване от 2021 г. на McKinsey установява, че в сравнение с мъжете на тяхното ниво, е около два пъти по-вероятно жените лидери да отделят значително време за полагането на усилия за сътрудничество извън официалните си задължения.

Как да бъде изключителни в това да си сътрудничите

Не е лесно човек да може да си сътрудничи. Основната цел обаче е простичка: събирането на хора с цел разрешаване на проблеми и научаването на нови неща.

Ето как да станете по-добри в това:

1. Бъдете приобщаващ лидер.

Независимо дали сте ръководител на даден проект или не, предприемайте стъпки, за да привличате разнообразни хора.

Гарднър казва, че нейната нагласа винаги е: “Този човек мисли различно от мен. Той или тя знае нещо, което аз не знам и аз мога да науча много.”

Тези хора не трябва да имат само познания в различни области. Те трябва също така да представляват различен професионален опит, възраст и жизнен опит.

2. Демонстрирайте признателност.

Проучване на преподавателя от бизнес училището на Харвард Борис Гройсбърг установява, че служителите, най-вече мъжете, често приемат професионалните си мрежи от контакти за даденост.

По време на интервюта за работа, тъй като не успяват да оценят колко голяма подкрепа са получили от колегите си, те смятали, че са по-независими, отколкото всъщност са.

Този начин на мислене “първо аз” често отблъсква специалистите за подбор на персонала. Дори Клеър Хюз Джонсън, бивш вицепрезидент на Google в продължение на 10 години, казва, че търси у кандидатите за работа самопознание и умения за сътрудничество “преди всичко останало.”

3. Помолете за помощ.

Ако трябва да представяте доклад за продажбите всяка седмица, но го правите единствено и само вие, това би могло да ви накара да мислите, че вашето мнение е най-ценно.

Ако обаче се свържете с експерти от различни отдели, вашите данни вероятно ще бъдат по-убедителни.

Не забравяйте да споменете имената на онези, които са дали своя принос, както и тяхната експертиза. Това ще придаде на вашия доклад по-голяма достоверност.

4. Използвайте груповата активност

Предоставяйте на хората начин да се учат без да им се налага да бъдат част от всеки екип. Проучване на Гарднър установява, че желанието човек да се учи, често е движеща сила за ангажираност.

Общностите, създадени през Slack и подобни услуги, са страхотен начин за създаване на виртуални форми на сътрудничество, споделяне и разпределяне на знания.

5. Споделяйте потоците от данни.

Картите с резултати и дашбордовете са силни инструменти по няколко причини:

Те ви позволяват да оцените напредъка спрямо целите, които сте поставили.

Когато се споделят публично, те създават усещане за партньорски натиск, тъй като позволяват резултатите на лидери да бъдат сравнявани.

Те правят налична съществено важна информация и по тази причина правят процеса по приобщаването по-прозрачен.

Обмисляйте кои данни трябва да се споделят, кога и как. Идеята не е да се крият данни, а да бъдат направени достъпни за конкретни аудитории.