Общо 338 застрахователни брокера са функционирали у нас в края на 2022 г. От тях 336 са подали годишни справки към Комисията за финансов надзор.

Те показват, че премиеният приход, реализиран през застрахователните брокери, достига рекордните 2.061 млрд. лв.

Общо 1.86 млрд. лв. е реализиран в полза на застрахователи в България, а 198.8 млн. лв. – в полза на застрахователи със седалище в други държави.

Изнесените данни също така показват, че два от брокерите са реализирали премиен приход в размер на над 100 млн. лв.

Що се отнася до приходите в полза на чужди застрахователи, прави впечатление, че един от брокерите (бел. ред. Тотал Инс) е генерирал 40% от общите за пазара.

В края на 2022 г. най-големите застрахователни брокери у нас са Ес Ди Ай Груп и Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс. Те са реализирали 148 и 143 млн. лева, докато Марш ЕООД е с 97 млн. лева. 

В топ 5 са още Тотал Инс и Амарант България, отчели премиен приход в размер на 95 и 71 млн. лева.

Брокер Инс, Дженерал Брокер, Уникредит – застрахователен брокер, Мусала Иншурънс Брокер и Греко България допълват челната десетка.

Справка на Darik Business Review показва, че застрахователните брокери от топ 20 са реализирали 1.2 млрд. лева премиен приход или над 60% от общите на пазара.