Населението на страните от ЕС ще намалее с 6% между 1 януари 2022 г. и 1 януари 2100 г., става ясно от прогнозни данни на Евростат.

Понижението предполага спад на населението в края на периода с 27.3 млн. души.

През 2020 и 2021 г. населението на ЕС отчете спад, главно заради пандемията от COVID-19, но започна да се възстановява през 2022 г.

Това се случва на фона на конфликта между Украйна и Русия, при който милиони души се отправиха към държави от ЕС.

По данни на Евростат от 1 януари 2023 г., населението на ЕС възлиза на 451 млн. души.

То се очаква да се увеличи до 453 млн. души през 2026 г. преди да започне да намалява до 420 млн. души към 2100 г.

Процентът на децата и младите хора (от 0 до 19 години) като дял от общото население на ЕС се очаква да намалее от настоящите 20% на 18% към 2100 г.

Същата е и прогнозата за населението в трудоспособната възраст (20-64 г.), чийто дял ще се понижи от 59% на 50% в края на периода.

Процентът на възрастните хора (над 65 г.) се очаква да расте, като хората между 65 и 79-годишна възраст ще съставляват 17% от населението на общността към 2100 г.
 

Населението на възраст над 80 години пък ще отчете ръст от настоящите 6% на 15%.

България

Населението на страната ни ще намалее до 6.001 млн. души към 2045 г., както и до 5.85 млн. души пет години по-късно.

Прогнозите данни сочат, че живеещите в България хора ще намалеят до 5.066 млн. души към 2090 и 2095 г., за да се увеличат до 5.072 млн. души към 2100 г.