Готов ли е бизнесът за новите регулации в сферата на устойчивото развитие? Това ще е един от дискутираните въпроси в първата конференция на Darik Business Review за 2023 г. - ESG - Investing in our future.

Форумът ще се проведе на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia и ще събере на едно място експерти от различни индустрии и сектори, които ще обменят мнения и опит в областта на устойчивото развитие. 

Сред тях е Емил Василев - заместник председател и член на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). 

Той притежава над 25-годишен професионален опит като независим финансов одитор, вътрешен одитор, председател на одитни комитети и бизнес консултант, придобит в работа с голям брой местни и международни компании, опериращи в различни сектори на икономиката, включително публични и семейни компании.

Освен ролята си в ИДЕС, той е и член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), както и член на международни професионални организации - ACCA (Великобритания), IIA (САЩ) и ACFE (САЩ).

Ето какво коментира Емил Василев пред Darik Business Review по повод основните теми, които ще бъдат част от дискусията по време на форума:

Смятате ли, че е добра идея фирмите да полагат усилия за устойчивото си развитие, дори това да не им е наложено от регулациите? 

Напълно го вярвам, да, защото тези регулации следват обществения натиск.

За да се развива един бизнес успешно, той трябва да е устойчив сам по себе си, да има ясна бизнес стратегия, за да избегне бъдещи трусове, като в същото време поддържа всичките заинтересовани страни доволни - клиенти, доставчици, банки, които дават кредити, акционери (в случай че бизнесът е листнат на борсата), държавни институции (ако бизнесът има отношения с тях).

Устойчивите политики не са нещо ново, но климатичните промени и фактът, че научната общност алармира за големия въглероден отпечатък, кара цялата общественост да се замисли, а оттам идва и общественият натиск върху компаниите да работят за подобряване на околната среда, както и да структурират бизнеса си така, че да не вреди. 

Големите компании със сериозно влияние върху околната среда от години се опитват да следват стратегия на устойчивост, както и да оповестяват тези активности в специфични доклади или в декларация за нефинансова информация, която се изготвя от големите публични компании.

За съжаление, съществуват и компании, които оповестяват публично много по-голям обем от информация, в сравнение с реалните им дейности с положителен ефект върху елементите на ESG екосистемата - така наречения greenwashing.

Тук вече идва ролята и на регулациите и това е една от причините да се появят. Същевременно, компаниите, които използват greenwashing, всъщност пречат на бизнесите, които имат реален принос в посока устойчивост.

От поне 20 години съществуват глобалните GRI стандарти, спрямо които се оповестява нефинансовата информация – т.е. ESG политиките.

В момента стандартизиращият орган на Европейската комисия (EFRAG) се опитва да вземе най-доброто от всички глобални стандарти и да го адаптира за Европа – изготвяйки стандартите, които ще бъдат задължителни като база за докладване на устойчивост за част от бизнесите, които влизат в обхвата на Директивата за докладване на устойчивост (CSRD).

В България, по груба оценка, това са около 500 компании, а за цяла Европа - около 50 хиляди.

Готов ли е бизнесът в България да покрие глобалните ESG критерии и в каква посока ще се развиват те?

С изключение на големите компании (листнати на фондовата борса или такива, които са част от глобални компании), не съм убеден, че бизнесът е готов да отговори на това, което се задава в областта на ESG, включително и на регулациите, и Европейските стандарти за отчитане на устойчивост (ESRS), които предстоят да влязат в сила.

За да няма сътресения, бизнесът трябва да започне да се подготвя отсега. Новата директива за докладване на устойчивост ще разшири изискванията на старата директива за отчитане на нефинансова информация.

Посоката, в която, според мен, ще се развиват ESG стандартите, е към унифициране на вече съществуващите глобални стандарти – това е и препоръката на Европейската комисия към EFRAG.

Трябва да се получи една конвергенция между всички стандартополагащи органи в момента, за да може да има унифицирано докладване от бизнесите в глобален мащаб.

Наблюдаваме тази тенденция във финансовия одит – например, ако се подава финансов отчет на компания в Пакистан, би трябвало инвеститорите, които инвестират и в Пакистан, и в Малайзия, и в Европа, да могат да четат едно и също.

Същото е с ESG - aко различните компании са направили инвестиция в социалния или екологичния елемент, те трябва да го отчетат по начин, който е еднакво разбираем за всички.

ESG - Investing in our future ще се състои на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia. Входът е свободен и не се изисква регистрация.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете тук, както и в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.