Компаниите от животозастраховането у нас са реализирали 625 млн. лв. премиен приход през 2022 г., сочат данни на Комисията за финансов надзор.

Година по-рано сумата се равнява на 607 млн. лв.

Съвкупната печалба на компаниите от сектора за миналата година възлиза на 66 млн. лв. срещу 54.8 млн. лв. 12 месеца по-рано.

Кои са най-големите компании в България в края на 2022 г.?

Петте най-големи дружества от сектора имат общ пазарен дял от 93.1%. Първите три държат 75%, или ¾ от пазара у нас. 

Лидерството е за ДЗИ Животозастраховане (30.3%), следвана от Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп (24.1%) и Алианц България Живот (20.5%).

Година по-рано трите дружества контролират 27, 18.7 и 29.7 на сто от пазара, сочи справка на Darik Business Review.

В топ 5 в края на 2022 г. са още Уника Живот и Граве България Животозастраховане, които държат 11.3 и 6.8% от пазара.

Застраховките „Живот и рента“, както и „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, са основните продукти, като на тях се падат 38.4 и 35.4% от реализираните премийни приходи.

Застраховката „Заболяване“ е с 16.5 на сто, с което заема третото място сред най-популярните продукти на компаниите от сектора.