Йордан Кръстев е част от екипа на Yettel България повече от 10 години, мениджър е на ключови проекти в технологичната сфера и едно от водещите лица на IoT програмата на компанията.

Той е и един от първите завършили пилотната ESG Академия на Yettel, организирана в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Екипът на Darik Business Review разговаря с него за предизвикателствата и възможностите, които дават модерните технологии, и как те допринасят за  постигане на устойчивост.

През март тази година Yettel направи поредна стратегическа стъпка в посока декарбонизация на компанията, като сключи договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Разкажете ни повече за нея и какви резултати очаквате да постигнете?

Това е изключително важна стратегическа сделка не само за компанията, но и за цялата технологична индустрия, защото усилията за постигане на по-добро бъдеще трябва да бъдат общи.

Мрежите на всички на телеком пазара допринасят за въглеродния отпечатък и следователно, говорейки за подобни действия на компаниите, може би не би било правилно да се фокусираме върху това кой е първи, а как усилията на всички допринасят за една по-чиста планета.

Да, разбира се, ние сме горди да бъдем първите, направили решителната стъпка за въвеждане на “зелена мрежа” в такъв впечатляващ мащаб.

Това решение е част от нашата Стратегия за устойчиво развитие, която не е просто манифест, а обещание за развитие, което сме длъжни да спазим - пред себе си и пред обществото.

Съвсем конкретно, сделката за доставка на енергия от възобновяеми източници не само ще допринесе да имаме една зелената мрежа, но и ще спомогне да повлияем на отпечатъка от така наречения обхват 2, а именно емисиите за закупуване на електричество за нуждите на бизнеса.

Десетгодишният договор с “Електрохолд” ще ни даде възможност да използваме електроенергия, генерирана от възобновяеми източници. Тя ще бъде доставяна от 123 MW фотоволтаична централа, която се намира в полите на Рила планина, и ще подкрепи целите ни за изцяло зелена мрежа, като се надяваме, че тази инициативи ще бъде репликирана и в другите звена на компанията, намиращи се извън България.

Тази стъпка достатъчна ли е, за да неутрализира отпечатъка, който браншът има върху околната среда?

Съвременните технологии са неизменна част от живота ни. Те ни позволяват да сме по-ефективни, но това неминуемо води последствия след себе си. Хората потребяват все-повече и повече и съответно потокът на данни нараства стремглаво.

Осигуряването на всичките изисквания и задоволяване на нуждите на клиентите за свързаност неминуемо водят до огромен скок в електроенергията, която използваме за захранване на всички звена, отговарящи за поддръжката на мрежата и за предоставянето на продукти до крайните ни клиенти.

Инфраструктурата е най-ключовото предимство на всеки оператор, но и основният “потребител” на енергия. Ако говорим в числа, към момента мрежата на Yettel генерира около 80% от енергийните нужди на телекома.

Подобно потребление налага мрежата да бъде фокус на усилията ни за декарбонизация. След 2014 г. ние поставихме сериозен фокус върху оптимизацията на разхода на електроенергия.

Чрез различни функции на електрическото захранване в центровете за данни, както и в различните модули на оборудването, успяхме да подобрим значително ефективността на самата мрежа.

По този начин през последните пет години мрежата на Yettel увеличи своята ефективност четири пъти. Това значимо постижение демонстрира високия стандарт за оптимизация, който прилагаме и който продължава да ни движи напред към все по-зелено бъдеще.

Всичко казано до тук показва и защо захранването на мрежата изцяло със зелена енергия е сериозна стъпка и е една от многото, които предприемаме.

Тя сама по себе си не е достатъчна, разбира се, но е действие в правилната посока и подпомага нашата цел да станем въглеродно неутрални.

С обявяването на стратегията за устойчиво развитие се ангажирахте всяка година да разработвате по едно дигитално решение, подпомагащо устойчивия начин на живот. Помага ли по-добрата енергийна ефективност на тази цел и как?

Помага, но и ни задължава да надграждаме усилията си в тази посока, защото развитието на мрежата и предоставянето на услугите, които вече споменах, изискват още по-добра оптимизация на текущия ресурс, с който разполагаме.

Мрежата е и основата, на която ние базираме нови услуги, за да можем да пренесем промяната и извън компанията. Работим върху това да бъдем доставчик на услуги, които допринасят другите бизнеси даа бъдат по-устойчиви в това, което правят.

Става дума за иновативни, персонализирани решения чрез различните възможности на IoT (Internet of Things)  и ICT (Information and Communication Technology) мрежите. Добри примери за това са Smart Monitoring, Asset Tracking, Fleet Management, Process Automation.

Тези услуги могат да дадат на бизнесите друга перспектива и не на последно място - да им помогнат да бъдат по-отговорни към ограничените ресурси, които всички ние употребяваме.

IoT решенията могат и да помогнат на бизнеса за много по-лесна адаптация към все по-честите промени в регулациите и в изискванията на самия пазар.

Давам пример. За да може да обслужва огромен брой устройства паралелно, ефикасно и устойчиво във времето, една мрежа, като IoT мрежите, изисква друг тип комуникационен канал на предаване на информацията.

Такъв тип е LTЕ-М (Long Term Evolution), известна още като Cat M1, която е базирана на стандартната 4G LTЕ-М технология, но предимствата ѝ са точно в ефективността.

Тя покрива далечни разстояния и позволява свързването на огромен брой устройства, които пренасят малки по обем данни за дълъг период от време с ниска консумация на енергия. Това позволява устойчивостта на такъв тип процеси и значително по-дълъг живот на батериите на крайното устройство.

Ние работихме изключително целенасочено и в тази насока и към момента сме готови да предоставим на всеки, който се обърне към нас, покритие на LTЕ-М на национално ниво според нуждите, които има.

Smart monitoring е много добър пример за такъв тип IoT услуга, която се търси и припознава от пазара. Тя е изцяло фокусирана върху следене на потреблението на основни ресурси - ток, вода, газ и отопление.

Ползите са много, като например ранно известяване при течове, при промяна на мощности или при увеличена консумация и не на последно място, услугата помага за планирането на разходите.

Към този момент имаме реализирани над 140 крайни точки в разнообразни по тип предприятия и сгради - училища, различни производства, хотели, ресторанти и дори детски градини.

Прилагате ли някои от тези решения вътре в компанията?

Вярваме, че промяната идва именно отвътре навън. Затова искахме да приложим успешни практики за устойчивост и да подобрим консумацията и потреблението в нашите сгради.

Успяхме да реализираме пилотен проект за енергийна ефективност в централния ни офис, който е свързан с автоматизацията при отваряне на прозорците от служителите и работата на Building Management System (BMS) за отопление и охлаждане по етажите.

Системата засича отворен прозорец и веднага подава сигнал към управлението на климатиците и отоплителни тела, които автоматично преустановяват подаването на енергия.

Механизмът на работа на системата е разработена по така наречения метод retrofitting (прилагане на нови технологии и функции към по-стари системи), в резултат на което предотвратяваме загубата на енергия за отоплителни и охладителни нужди.

Благодарение на този проект в Yettel очакваме да отчетем средно 12% спестена мощност годишно. Това ни помага както в икономически аспект, така и от гледна точка на намаляване на въглеродния отпечатък и по-разумното използване на ресурсите.

Вътрешните решения често се разрастват и стават част и от нашата IoT програма, създадена стратегически с цел подпомагане на обществото и бизнеса с предизвикателствата, пред които се изправят те всеки ден.

Имайки предвид стратегията за устойчивото развитие на компанията, екипът, работещ над програмата, съвместно с обществото и нашите партньори си поставя за цел да създаваме устойчиви продукти и услуги, които отговарят на персонализираните нужди на всеки от нашите клиенти и им помагат да са по-ефективни, да подпомогнем пътя им към устойчивото развитие и така заедно да успеем постигнем баланс с бъдещето.