Едно от най-големите предизвикателства в реализирането на една ESG стратегия е "превеждането" на тази материя на разбираем език и създаването на екип от специалисти, който да координира целия процес.

Това заяви Маргита Колчева, старши съветник "Устойчиво развитие" в Yettel, която взе участие в първата конференция на Darik Business Review за 2023 година ESG - Investing in our future. 

"Още когато започнахме да работим върху ESG стратегията на Yettel, проведохме няколко проучвания. Те показаха, че повечето българи са запознати с основните термини, свързани с устойчивото развитие, като рециклирането и глобалното изменение на климата, но остатъкът от множеството теми, които стоят под "шапката" на ESG, са познати за под 30% от населението", заяви Колчева. 

По думите ѝ, повечето хора смятат, че отговорността за устойчивото развитие би трябвало да е споделена между бизнеса и правителството, но оценява справянето и на двете страни с тази задача като не особено успешно. 

"Затова в Yettel бяхме наясно, че поставянето на акцент върху тази тема ще донесе много промени за компанията и нейните служители, които ще трябва да бъдат комуникирани много добре, за да бъдат разбрани. По-голямата част от промените, които компаниите предприемат в световен мащаб, се провалят, а само една трета постигат някакъв реален успех", каза още Маргита Колчева. 

Тя заяви, че "спускането" на такива промени отгоре надолу в организацията в повечето случаи не е успешно.

Според експерта по устойчиво развитие, при разработването на една подобна стратегия е необходима максимална прозрачност, така че всички хора и звена в организацията да са запознати с целите, техния смисъл и как могат да бъдат постигнати. 

Освен това, според нея,трябва да се търси максимално широко участие от самото начало, защото то обикновено не е възможно. Успешният подход е при прилагането на ESG стратегията - и най-вече при вземането на решения, да бъдат включени онези, които в най-голяма степен ще бъдат засегнати от промените. 

"Първата стъпка за всяка компания в един такъв процес е да е наясно с основите на собствения си бизнес и бранд. Yettel работи в сферата на телекомуникациите и не би било логично да се фокусираме върху опазването на водите, например, защото ги използваме само в ежедневните си нужди.

От друга страна обаче, изграждането на инфраструктура и използването на електроенергия са изключително важни, затова насочваме голяма част от усилията си именно натам", обясни Маргита Колчева. 

Тя каза още, че външната оценка на партньори, служители и клиенти също е много важна, защото може да очертае областите от дейността, които имат нужда от промени. В това отношение анкетите и социологическите проучвания могат да бъдат много полезни. 

В първата година от началото на прилагането на ESG стратегията на Yettel една голяма част от усилията са били насочени към увеличаването на осведомеността за нея и ангажирането на служителите.

В компанията се сформира екип от "ESG посланици" и доброволци, които да разпространяват "зелените" идеи сред останалите служители. 

"12 служители на компанията вече завършиха специалната ESG академия, която правим съвместно със Софийския университет "Св. Климент Охридски", а екипът от доброволци вече наброява 34 души.

В компанията функционира и т. нар. "Yettel Закачалник", чрез който служителите могат да разменят и ползват съвместно различни дрехи, аксесоари и т. н. Всички тези инициативи поставиха ESG темата в центъра на компанията", разказа Маргита Колчева. 

Тя разкри и първите резултати от имплементирането на ESG стратегията в компанията. Благодарение на услугата "Рециклирай и спести", през 2022 година са събрани три пъти повече устройства при закупуването на нови. 

"Електронните отпадъци са най-бързо нарастващите като обем в света. 49% от българите просто оставят старото си устройство някъде вкъщи, когато решат да си купят ново. По този начин те пропускат възможността за неговото рециклиране и повторното използване на вложените в него материали.

13% от хората пък директно ги изхвърлят в контейнерите за общи отпадъци. Затова фокусирахме усилията си в активна комуникация по тази тема", обясни Маргита Колчева. 

Yettel сключи и 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници, което не само ще направи мрежата на компанията по-зелена, но и значително ще намали въглеродния ѝ отпечатък. 

Компанията развива и своята кампания за дигитални скаути, която вече е достигнала до 60 000 деца и им е предоставила важна информация за онлайн безопасността. Целта е всяка година темата да достига по тези канали до поне 40 000 деца. 

ESG - Investing in the future се проведе с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.