Норвежкият суверенен фонд, управляващ активи за над 1.4 трилиона долара, е постигнал 5.9% възвръщаемост на инвестирания капитал през първото тримесечие на годината.

Печалбата на фонда, смятан за един от най-големите инвеститори на капиталовите пазари, достигна 83.89 млрд. долара спрямо загуба от 61 млрд. долара година по-рано.

Доходността на фонда от инвестициите в облигации за тримесечието възлиза на 3%, докато акциите носят около 8% възвръщаемост за периода. 

Норвегия има население от едва 5.5 млн. души, което означава, че само за тримесечие фондът е спечелил по над 15 000 долара на човек.

Норвежкият суверенен фонд, който инвестира част от приходите на страната от продажба на природен газ и петрол, е получил над 20 млрд. долара свеж ресурс от правителството през тримесечието.

Той се управлява от централната банка на страната и има инвестиции в 9 228 компании, като се смята, че притежава 1.5% от всички акции на публичните дружества по света. 

Фондът няма инвестиции в България към днешна дата, показва справка на Darik Business Review.