БНБ увеличи задължителните минимални разерви на банките в опит да ускори ръста на лихвите и да охлади кредитирането.

Процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти се увеличава от 5 на 10 от 1 юни, а от резиденти и от нерезиденти от 10 на 12, считано от 1 юли.

Решението е взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската народна банка, като са направени промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.

Централната банка прибягва до най-силния си инструмент, след като лихвите не се повишиха достатъчно бързо в резултат на промените в паричната политика на Европейската централна банка и увеличенията на антицикличния капиталов буфер върху кредитната активност.

Повишаването на задължителните минимални резерви има за цел затягане на монетарните условия в страната, посочват от БНБ.

Мярката ще изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система и ще допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасяне на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредитите.

Забавянето на кредитната активност би спомогнало за постепенно намаляване на темповете на инфлацията чрез влиянието върху потреблението, финансирано със заемни средства, посочват от централната банка, допълвайки, че понижаването на темповете на растеж на кредитирането ще допринесе за намаляване на кредитния риск в банковата система.

Според централната банка, ускорените темпове на нарастване на потребителските цени, високият растеж на заплатите в частния сектор, силното потребителско търсене и високият растеж на кредитите за домакинствата създават потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и застрашават изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност.