Средните цени на електричеството за домакинствата в ЕС се повишаваха и през втората половина на 2022 г., отбелязвайки ръст от 23.5 евро/100 kWh до 28.4 евро/100 kWh спрямо края на 2021 г. 

Средните цени на природния газ също отчетоха ръст спрямо година по-рано – от 7.8 евро/100 kWh на 11.4 евро/100 kWh. Това са най-високите им стойности в историята, посочват от Евростат.

След значителното повишение на цените, стартирало при руската инвазия в Украйна и продължило почти до края на 2022 г., електрическата енергия и природният газ напоследък се стабилизираха, главно заради политиките и интервенциите на правителствата на държавите от съюза.

Сред предприетите мерки са въвеждане на компенсации, намаляване на данъците, ценови диапазони на цените, както и ваучерни схеми, с които да се помогне на най-бедните потребители.

Процентът на данъчните ставки от сметката за електричество в края на 2022 г. намалява от 36 на 16%, а при природния газ – от 27 на 14%, като понижението е налице във всички държави от ЕС заради намаляването на данъци и компенсациите.

Цените на тока в България с минимален ръст

Цените на електричеството за домакинствата в страните от ЕС отчетоха ръст във всички държави, с изключение на Малта (-3%) и Нидерландия (-7%).

Цените в Малта са силно регулирани, докато в Нидерландия правителството предостави парични помощи и орязване на данъците, за да намали сметката за ток на населението.

Най-ниски повишения са отчетени в Люксембург (+3%), Австрия и Германия (+4%), както и в Полша, и в България (+5%). 

Най-силен ръст понасят домакинствата в Румъния (+112%), Чехия (+97%), Дания (+70%), Литва (+65%) и Латвия (+59%).

По данни от края на 2022 г., най-ниски цени на тока са отчетени в Унгария (10.8 евро/100 kWh), България (11.5 евро/100 kWh) и Малта (12.8 евро/100 kWh).

Най-скъп ток потребяват домакинствата в Дания (55.7 евро//100 kWh), Белгия (44.9 евро//100 kWh) и Ирландия (42 евро//100 kWh).

Природният газ

Цените на природния газ отчетоха ръст от 231% в Чехия и 165 и 157% в Румъния и Латвия. Сериозно поскъпване се наблюдаваше и в Литва (+112%) и Белгия (+102%).

Само в две държави от ЕС цените на суровината се покачиха с по-малко от 20% - Хърватия (+14%) и Словакия (+18%).

Най-ниски цени на природния газ в края на 2022 г. са отчетени в Унгария (3.5 евро/ 100 kWh), Хърватия (4.5 евро/100 kWh) и Словакия (4.9 евро/100 kWh). Най-скъпо е в Швеция (27.5 евро/100 kWh), Дания (20.8 евро/100 kWh) и Нидерландия (19.3 евро/100 kWh).

Цената на природния газ в Швеция е със 157% по-висока от средната за ЕС. Използването му в страната обаче е лимитирано.