Инвестиционната платформа SeedBlink организира Ден на отворените врати, или т. нар. Pitch Day, в който различни предприемачи имаха възможност да представят своите идеи пред ръководството й. 

Основателите на стартъп компаниите получиха възможност да представят своя бизнес, да получат обратна връзка от страна на SeedBlink и да се подготвят за следващия рунд на финансиране. 

Събитието беше повод да поговорим с мениджъра на SeedBlink за България Ангел Хаджиев за това как се развива платформата, как индивидуалните инвеститори получават достъп до инвестиции в стартиращи компании и за какво трябва да се подготви стартъп екосистемата през следващите години. 

Ето какво коментира той пред Darik Business Review: 

Какво представлява SeedBlink и какви инвестиции попадат във фокуса на компанията?

SeedBlink е инвестиционна платформа, която стана на три години. На нея вече има над 70 000 инвеститори и над 150 млн. евро инвестирани средства.

Тя стартира дейността си в Румъния, като вече има офиси в София, Атина и Париж. Нашият лиценз ни позволява да разглеждаме компании от цяла Европа. 

Ние си партнираме с различни фондове за рисков капитал. Водещ инвеститор в сделките може да е всеки европейски фонд. Тоест, ако целият рунд за финансиране на една компания е 1 милион евро, те записват 60-70%, а ние - останалите 30-40%. Обикновено това е нашият модел. 

Концентрираме се в технологичния сектор и всички компании в платформата ни са с подобен профил. Това е първият критерий, по който преценяваме дали дадена възможност съответства на нашата инвестиционна теза. 

След това имаме вътрешно разглеждане, а накрая всяка инвестиция подлежи и на одобрение от борда. Тази последователност е подобна на всеки друг фонд за рисково и дялово инвестиране. 

Какво получава един индивидуален инвеститор, ако реши да вложи средства през платформата на SeedBlink? 

Всеки инвеститор, на база на неговия рисков профил, очаквания за възвръщаемост и т.н., може сам да избере в коя компания да инвестира. Те не получават дял от някакъв общ пул от инвестиции, а сами управляват своите средства през платформата. 

Регулациите ни задължават да предоставяме една и съща информация на всички инвеститори по едно и също време. Става въпрос за десетки стандартизирани документи, презентации, отчети, прогнози, бизнес планове и т.н.

Съобразяваме се с всички законови изисквания за ограничаване на прането на пари, за доказване на произхода на средствата и т.н. 

В същото време обаче ние категорично не сме инвестиционен посредник, това е съвсем различен бизнес. Ние нямаме право да даваме съвети на нашите клиенти по отношение на техните инвестиции и решенията се вземат изцяло от тях.

Ние просто даваме достъп до капитала на определени компании и до информацията за тях. 

Това е важно, защото събирането на тази информация отнема време и ние спестяваме тези усилия на инвеститорите. Добавената стойност за тях се състои и в това, че с минимална сума от 2500 евро те имат възможност да инвестират при същите условия, при които и някой с 2.5 милиона евро. 

Наскоро стартирахме и вторичен пазар за такива инвестиции, който осигурва допълнителна ликвидност. Това е нещо, което се търсеше от самите инвеститори и само за първите 24 часа от началото на бета версията на този вторичен пазар имаше 42 оферти и 7 трансакции.

Оборотът вече надвишава 100 000 евро. 

Какви възможности дава на компаниите Денят на отворените врати в SeedBlink? 

Тези компании получават възможността да бъдат чути. Много от тях нямат достатъчно връзки, а ние можем да поканим представители на различни рискови фондове, които биха имали интерес към тях. 

Не трябва да се подценява и опитът, който те трупат по време на тези сесии. Всеки участник получава някаква обратна връзка - независимо дали неговото предложение ни харесва или не. Така той ще може да подобри своята презентация в бъдеще. 

Как оценявате макроикономическата ситуация, на фона на повишаващите се лихвени проценти и сътресенията, предизвикани от фалита на Silicon Valley Bank? Какво могат да очакват предприемачите и инвеститорите в стартъп екосистемата? 

На макро ниво всичко, което се случва в Съединените щати, обикновено след 6,9 или 12 месеца идва насам. Това е доказано през годините. 

Инвестиционният период на повечето фондове изтича тази година. Някои от тях обаче все още разполагат с много средства, финансирани са от Фонда на фондовете и възможностите им не са за подценяване. 

Ние самите, като стартъп, имайки предвид настоящите оценки, решихме да не продължаваме с набирането на финансиране в момента. В следващата година или две едва ли на пазара ще се случи нещо кой знае колко позитивно. 

Колегите от Фонда на фондовете дори проведоха консултации с представители на цялата индустрия за следващия програмен период и това беше много добра идея. Така че пари за инвестиции в добри идеи има, но те вече идват и с много по-високи изисквания. 

През 2021 г. някои инвеститори дори не четяха пълното описание и отчетите на компаниите, а само съкратената информация. В последните 9 месеца това вече не е така и дори за инвестиции от 1000 евро получаваме подробни въпроси и запитвания. 

Оттук нататък ще се изисква много повече за всеки инвестиран цент и предприемачите трябва да имат това предвид.