През първото тримесечие на 2023 г. у нас са сключени 7 790 договора за аренда на земеделска земя, показват данни на Имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Броят им е почти идентичен с този за периода януари-март 2022 г., когато те са 7 818.

Кои са общините с най-много договори за наем на земеделска земя?

Справка на Darik Business Review показва, че в 17 общини през първите три месеца на 2023 г. са подписани официално над 200 договора.

Най-голям ръст сред общините с поне 200 договора през двете сравними тримесечия има в Балчик, където те нарастват от 44 за миналата година на 405 за настоящата. Тук следва да направим уточнението, че подобни контракти се сключват за поне пет селскостопански години. 

Повишение от 251% има в Раднево и Севлиево, докато в Левски нарастването е от 165%. 

Добрич оглавява класацията на общините с най-много договори и през настоящото тримесечие. Броят им е 450, което е с близо 8% над нивата преди 12 месеца.

Балчик, Лом, Търговище и Бяла Слатина са останалите с повече от 300 контракта. Топ 10 се допълва от Генерал Тошево, Варна, Велико Търново, Левски и Ловеч.

Ако към тези градове добавим Севлиево и Враца, 12-те посочени по-горе общини ще формират близо 50% от всички договори за аренда на земя у нас, сключени през първото тримесечие на 2023 г.