Месечна инфлация от 0.3% през април спрямо предходния месец отчита Националният статистически институт.

Годишната инфлация спрямо април 2022 г. е 11.6%. През март показателят възлизаше на 14%, като това е най-голямото му месечно понижение от август 2008 г.

Инфлацията от началото на годината (април 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.0%, а средногодишната инфлация за май 2022 - април 2023 г. спрямо периода май 2021 - април 2022 г. е 16.3%.

НСИ

През април 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: облекло и обувки (+5.4%), разнообразни стоки и услуги (+1.0%), ресторанти и хотели (+1.0%),  жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+0.9%) и алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0.8%).

Намаление на цените е регистрирано в групите: развлечения и култура (-0.8%), съобщения (-0.5%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.2%), сочат още данните на НСИ.