Доставчикът на IoT решения и продукти за интелигентен дом Алтерко АД оповести насоки за текущата финансова година, както и средносрочните си цели за растеж до 2026 г.

2023 г.

Съветът на директорите очаква приходи от продажби на IoT устройства и свързани услуги в размер на 72 млн. евро (140.8 млн. лв.) спрямо 47.6 млн. евро за предходната година (93.1 млн. лв.). 

Очаква се печалбата преди лихви и данъци (EBIT) да надхвърли 17 млн. евро (33.2 млн. лв.), в сравнение с 10.4 млн. евро през предходната година (20.3 млн. лв.).

2026 г.

Въз основа на усилията за разширяване на дейността си и пускането на нови продукти на пазара, Алтерко прогнозира средногодишен ръст от около 43.2% в средносрочен план до целеви приходи от над 200 млн. евро към края на 2026 г.

За EBIT средносрочната цел е над 50 млн. евро до края на 2026 г. със среден годишен ръст от около 48.1%.

От началото на годината книжата на Алтерко добавят 11.17% към стойността си. Вчера те завършиха сесията на ниво от 22.90 лв. за брой. 

Общото събрание на компанията, насрочено за 12 юни, ще гласува предложение за разпределението на дивидент от 0.25 лв. за брой.