В края на март 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 1.7%, като достига 2.834 млн. броя.

Размерът им на годишна база се увеличава с 14.6%, като достига 34.1 млрд. лева.

Колко домакинства имат заеми за над 100 000 лева?

В края на март 2023 г. близо 70 хиляди са кредитите за шестцифрени суми. Това обаче не означава, че са толкова и домакинствата, изтеглили ги, тъй като е възможно част от тях да разполагат с по 2, 3 и дори повече ипотечни кредити.

Преди година големите заеми бяха 56 365 на брой, или с над 13 000 по-малко спрямо края на първото тримесечие.

Средната стойност на големите кредити достига 185 493 лева, или близо 95 000 евро, срещу 176 264 лева преди 12 месеца.

Общо 157 са заемите за суми над 1 млн. лева. Кредитополучателите са взели средно по 1.64 млн. лв. от търговските банки спрямо 1.788 млн. лв. година по-рано, когато кредитните милионери са 112 на брой. 

Какви са лихвите в момента? 

По данни на БНБ, средните лихви по жилищните кредити в лева са на ниво от 2.62% в края на март спрямо рекордно ниските 2.47% към миналия септември. Лихвите по заемите в евро се повишават до 3.69% спрямо историческите 2.81% към юни 2022 г. 

Лихвите по потребителските кредити в евро са на ниво от 4.71%, а в лева - 8.25%.