През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 2.3% спрямо съответния период на миналата година и с 0.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. Това показват данните на Националния статистически институт. 

През първото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 39.97 млрд. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 6201 лв. от стойностния обем на показателя. 

При среден за тримесечието валутен курс от 1.822536 лв. за един щатски долар, БВП възлиза на 21.93 млрд. долара и съответно на 3402 долара на човек от населението. 

Преизчислен в евро, БВП е 20.43 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 3171 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 34.88 млрд. лв. по текущи цени. 

През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.5%, което представлява нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 34.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 63.1% през първото тримесечие на 2023 г. при 62.7% през първото тримесечие на 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 78.5% от БВП, нвестициите формират 13.7%, а външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.