Португалия се превърна в поредната държава, обявила, че ще експериментира с четиридневна работна седмица. С това тя последва примера на други страни, като Белгия, Великобритания и Япония.

Дискусиите около четиридневната работна седмица бяха подновени по време на пандемията от коронавирус. Идеята е проста – служителите ще работят по четири дни в седмицата, като получават същото заплащане и придобивки, с които разполагат и преди.

Компаниите, от своя страна, намаляват натоварването върху тях, като ограничават броя на срещите. 

Привържениците на четиридневната работна седмица посочват, че тя повишава производителността и удовлетворението сред служителите. Профсъюзите из Европа призоваха правителствата да преминат към подобен режим на работа.

Кои държави вече предприеха този ход и какво се случва в тях?

Белгия

Това е първата страна, официално въвела четиридневна работна седмица. Тази възможност ще бъде дадена на всички служители чрез приемането на закон в края на миналата година. Те ще могат да избират – да работят четири или пет дни в седмицата.

Това обаче не означава, че в Белгия ще се работи по-малко. Часовете просто ще бъдат разпределени в останалите дни.

Белгийският премиер Александър де Кро каза, че се надява с това да направи трудовия пазар по-гъвкав, както и че четиридневната работна седмица ще улесни хората да съчетаят семейния си живот с кариерата си.

„Целта е да дадем повече свобода на хората и компаниите да организират работното си време“, каза той.

Само 71% от белгийците на възраст между 20 и 64 години са заети в момента, което е по-малко от средните за еврозоната 73% и с 10 пр. п. по-ниско спрямо съседните държави Нидерландия и Германия, по последни данни от Евростат.

Правителството на Белгия си е поставило за цел до 2030 г. да увеличи заетостта до 80% към 2030 г. Четиридневната работна седмица в страната обаче няма да важи за всички. Тя няма да засегне трудещите се на непълен работен ден.

Португалия

След успеха на подобни програми в други европейски държави, Португалия се присъедини към списъка на възприелите четиридневната работна седмица. От началото на юни общо 39 компании вземат участие в инициативата в партньорство с неправителствената организация 4 Day Week Global.

Компаниите следват модела „100:80:100“, съгласно който служителите получават 100% от заплатата си за 80% от работното им време срещу ангажираност за 100% продуктивност.

Работната седмица в Португалия е третата най-продължителна сред държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като 72% от служителите се трудят повече от 40 часа седмично.

Великобритания

Компаниите, които участваха в шестмесечния пробен период на четиридневна работна седмица, планират да направят по-кратката седмица постоянна, след като експериментът се оказа „изключително успешен“, пише Euronews.

Програмата във Великобритания стартира преди година, като имаше за цел да установи влиянието на по-малкото работни часове върху продуктивността и личния живот на служителите.

Общо 61 компании с над 3 300 служители взеха участие в програмата, която се води от експерти от университетите Кембридж и Оксфорд, както и Бостън Колидж.

Голяма част от участвалите компании (92%) взеха решение да направят програмата постоянна. Подобно на португалския проект, и тук се действа по модела "100:80:100".

Подобни програми ще стартират в най-скоро време и в САЩ, Ирландия, Канада, Австралия и Нова Зеландия, казва директорът на 4 Day Week UK Campaign Джо Райли.

От Шотландия и Уелс също ще се включват в набиращото популярност движение. Правителството в Шотландия се очаква да обяви началото на програмата през 2023 г., а от Уелс обявиха през май, че също обмислят подобна инициатива.

Очаква се служителите в Шотландия да намалят работните си часове с 20%, но това няма да повлияе на заплащането и придобивките им.

Испания

Още през миналия декември испанското правителство се съгласи да стартира пилотна програма за четиридневна работна седмица. Според нея, малките и средни компании ще намалят заетостта на служителите си с поне половин ден в седмицата, без да се налага орязване на заплатите.

Програмата ще търси начини за увеличение на производителността, като компаниите, които се включат в инициативата, ще могат да ползват пари от специално създаден дръжавен фонд. 

За да се участват в програмата, компаниите ще трябва да преминат през двегодишен тестов период, като подобренията в производителността се очакват още след първата година. В инициативата ще могат да се включват само служители на пълен работен ден.

Исландия

Между 2015 и 2019 г. работната седмица в страната беше намалена от традиционните 40 на 35-36 часа. Общо 2 500 души се включиха в тестовата фаза на проекта.

Резултатите от инициативата бяха толкова добри, че днес близо 90% от работещото население в Исландия се труди по-малко от 40 часа на седмица. Понижението на стреса при служителите води до подобрен баланс между работата и личния живот.

Швеция

Четиридневната работна седмица беше тествана в Швеция още през 2015 г., но даде смесени резултати. Служителите трябваше да работят по шест часа дневно вместо по осем, без това да се отрази на заплащането им. Идеята не беше посрещната добре, като не намери нужното финансиране.

Тестово тя беше изпробвана в ортопедията на Университетската болница, където 80 медицински сестри и лекари преминаха на шестчасов работен ден. За да се допълните работно им време, бяха наети допълнителни служители. Въпреки позитивните отзиви от служителите, програмата не беше подновена.

Някои компании, като производителя на автомобили Toyota, обаче запази намаленото работно време.