Публичните дружества имат срок до 30 юни, за да свикат годишно събрание на акционерите, на което част от тях гласуват решения за разпределението на дивидент.

Възможност за получаване на част от печалбата на дадено дружество имат акционерите, придобили книжа от компанията в срок от две седмици след общото събрание.

За поредна седмица екипът на Darik Business Review ще ви представи дружествата, чиято последна дата за покупка на книжа е през настоящата седмица (10-14 юли).

Важните дати през следващите пет работни дни са две – 11 и 12 юли. На 11 юли е крайната дата за сделки с книжата на четири компании, при положение че искате да получите дивидент от тях. 

Това са Телематик Интерактив България, Българска фондова борса, Монбат и Илевън Кепитъл.

Първите две дружества ще разпределят най-висок дивидент на акционерите си, съответно 1 лев и 1.04 лева на акция.

При борсовия оператор това се случи, след като беше взето решение държавните дружества да разпределят 100% от печалбата си като дивидент вместо предложените преди това 0.76 лева за лот.

Монтанският производител на батерии и акумулатори ще разпредели брутен дивидент от 0.102 лева на акция, докато Илевън Кепитал ще зарадва акционерите си с 0.40 лева дивидент на ценна книга. 

На следващия ден - 12 юли, е крайната дата за покупки на акции от Трейс Груп Холд и Градус за получаване на дивидент.

Пътностроителното дружество предоставя по 0.16 лева на акция на инвеститорите си, докато производителят на яйца дава по малко над 0.02 лева за лот.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.