За първите пет месеца на годината от България  са изнесени стоки на обща стойност 37.08 млрд. лв., което е с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на 2022 година. Вносът намалява с 2.2% до 40.87 млрд. лв., показват данните на Националния статистически институт. 

Само за месец май 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 7.26 млрд. лв. и намалява с 13.3% на годишна база, докато вносът бележи спад от 10.2% до 8.11 млрд. лв. 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за периода януари - май 2023 г. и е на стойност 3.9 млрд. лева, докато само за месец май дефицитът е на стойност 848.1 млн. лева. 

Търговия с ЕС 

Подробната статистика на НСИ за търговията с държавите от ЕС е налична за първите четири месеца на годината. Тя показва, че износът на стоки от България за ЕС намалява с 1.2% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 18.96 млрд. лева. 

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция, които формират 61.8% от износа за Общността. 

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2023 г. се увеличава с 6.1% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 19.53 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия. 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - април 2023 г. е отрицателно и е на стойност 572.5 млн. лева. 

Търговия с трети страни 

Данните за търговията на България с трети страни към края на май показват, че износът на стоки от България за държавите извън ЕС се увеличава с 8.7% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 13.380. млрд. лв. 

Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Китай, Съединените американски щати, Украйна, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 55.2% от износа за трети страни. 

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2023 г. намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 16.38 млрд. лева. Най-голям е обемът на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. 

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари - май 2023 г. е отрицателно и е в размер на близо 3 млрд. лева.