Инвеститорите на фондовите пазари ще станат свидетели на два борсови дебюта днес. Един от тях в България, а вторият в Румъния.

ИпоТех Софком

Компанията успя да пласира 801 706 акции по време на аукциона от 21 юни, с което набра над 2.4 млн. лв. свежо финансиране. Тя е част от структурата на София Комерс Заложни къщи. 

В края на 2022 г. компанията разполага с активи за 3.78 млн. лв. спрямо 1.3 млн. лв. година по-рано (резултатите се отнасят за Софком Лизинг ЕООД, което първоначално е преименувано на Софком Лизинг ЕАД, а по-късно на ИпоТех Софком.)

Печалбата за годината на одитирана база възлиза на 178 хил. лв. спрямо 104 хил. лв. преди 12 месеца.

Очаква се в края на 2024 г. кредитният портфейл на компанията да достигне 7.88 млн. лв., а в следващите две години да нарасне до 8.9 млн. лв. и 10 млн. лв.

Нетната печалба за догодина се прогнозира да възлезе на 882 хил. лв., а за 2025 и 2026 г. се очаква да е 1.017 млн. лв. и 1.17 млн. лв.

Hidroelectrica

Книжата на Hidroelectrica ще започнат да се търгуват на Букурещката фондова борса от днес (12 юли). 

Акциите на компанията, която произвежда около 30% от електроенергията в Румъния, ще се търгуват с борсов код H2O. Те ще бъдат добавени към индекса BET още в началото на търговията.

Hidroelectrica беше оценена на 9.4 млрд. евро (10.3 млрд. долара) по време на първичното си публично предлагане.

Дружеството отчете 37% ръст на приходите за първото тримесечие на 2023 г. - до 680 млн. евро. Печалбата на компанията нарасна с 34 на сто, до 351 млн. евро.

За 2022 г. Hidroelectrica обяви приходи от 1.9 млрд. евро спрямо 1.3 млрд. евро година по-рано. Нетната печалба расте на 899 млн. евро от 638 млн. евро.