Страните по света може да изгубят общо 4.7 трлн. долара данъчни приходи в следващото десетилетие вследствие на законни стратегии за избягване на данъци, незаконни схеми за укриването им и креативни счетоводни практики, които рядко биват предизвиквани от изпитващите недостиг на ресурси власти, освен ако не бъдат направени промени в глобалните данъчни правила.

Това се казва в най-новия доклад на мозъчния тръст Tax Justice Network, публикуван тази седмица.

Очакваният недостиг от 4.7 трлн. долара се базира на анализ на данни от 47 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Предвид ограничените данни и други проучвания по въпроса, от TJN казват, че реалният недостиг може дори да е още по-голям.

По-голяма част (64%) от очакваните пропуснати данъчни приходи са свързани с международни корпорации, които въпреки усилията за международна данъчна реформа от страна на ОИСР в последното десетилетие, все още прехвърлят печалбите си към юрисдикции с по-ниски данъчни ставки (т. нар. данъчни убежища).

По този начин те предоставят по-малка част от печалбите си за данъчно облагане, въпреки че са генерирани до голяма степен на места с по-високи данъци.

И докато терминът “данъчно убежище” обикновено се свързва с тропически острови, от TJN отбелязват че в големи и развити икономики, като Великобритания, Сингапур, Нидерландия, Хонконг и Люксембург, също има множество данъчни убежища, където корпоративният данък е под 10%.

Добре известен пример за прехвърляне на печалби е осветен преди десетилетие, като в него бяха замесени Apple и подразделенията ѝ в Ирландия, отчели значително по-висока печалба от реалната в европейската страна.

В последно време Финансовата комисия в Сената на САЩ провежда разследване, което установява, че някои от най-големите фармацевтични компании, чиито най-голям пазар е САЩ, са отчели счетоводно, че по-голяма част от печалбите им идват от офшорни територии.

Оставащите 36% от очаквания недостиг на 4.7 трлн. долара се приписва на заможни личности, които се облагодетелстват от правилата (или липсата на такива) и благодарение на финансовата тайна, укриват активи от данъчните власти в офшорни данъчни убежища.

В доклада се посочва, че евентуалните бъдещи загуби на публични средства биха се равнявали на глобалните разходи за обществено здраве за година.

Авторите на доклада установяват, че макар и страните с високи и с ниски доходи да отчитат загуби на данъчни приходи, те не се разпределят поравно.

“Най-големите загуби в абсолютно изражение понасят водещите икономики и страните с по-високи доходи. Страните с по-ниски доходи обаче понасят най-големите загуби, ако те се разглеждат като дял от настоящите данъчни приходи или настоящите разходи за жизненоважни обществени услуги, като здраве и образование”.

Перспективите за системна глобална данъчна реформа

От TJN първоначално се надяват, че усилията за данъчни реформи от страна на ОИСР, които започнаха преди десетилетие, може да намалят данъчните злоупотреби в световен мащаб, но тези усилия се сблъскаха с много пречки и забавяния.

Сега от TJN подкрепят предложенията за пренасочване на правомощията за създаване на данъчните правила от ОИСР към ООН.

През септември генералният секретар на ООН се очаква да публикува доклад, очертаващ възможностите за това как би изглеждала конвенция на ООН за данъците. До края на тази година страните членки на ООН вероятно ще гласуват резолюция за започване на официални преговори.

“От ключово значение за слагане на край на трансграничните данъчни злоупотреби е създаването на данъчна конвенция на ООН и на сформирането на глобален данъчен орган под патронажа на ООН,” казват авторите на доклада.