Данъчната кампания у нас стартира на 10 януари, а само в първия й ден над 1300 души са подали данъчните си декларации, сочат данни на Националната агенция за приходите.

Всички данъкоплатци могат да се възползват от данъчни облекчения, като за целта се попълва Приложение № 10 от формуляра.

От какви данъчни облекчения можем да се възползваме?

Данъчно облекчение за деца

Тази година родителите, използващи данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, могат да се възползват от по-високи суми, приспадани от годишните данъчни основи за 2022 г.

В зависимост от облагаемите им доходи за миналата година, те ще получат до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лв.

Данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище

Това данъчно облекчение се прави от НАП за втора подобна година, като касае плащанията за труд за ремонти и подобрения, направени на собствено жилище през 2022 г. Общият му размер е до 2 000 лева. Собствениците трябва да разполагат с документи за плащането за труд.

Данъчно облекчение за ипотечен кредит за млади семейства

Младите семейства могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, платени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит.

Те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Данъчно облекчение за намалена работоспособност

То е в сила за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност, като им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7920 лв.

Данъчно облекчение за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховка Живот

Сумата от годишните данъчни основи може да се намали и с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване. Тя може да падне в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по застраховки „Живот“.

Данъчно облекчение за купуване на осигурителен стаж

Лицата, които през 2022 г. са купували осигурителен стаж при пенсиониране, също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.

Данъчно облекчение за дарения

Данъкоплатците, правили дарения през миналата година, могат да намалят данъчната си основа с общо до 65%. Те трябва приложат към годишната данъчна декларация копия на документи за дарението и лицето или организацията, която го е получила.

Без задължения

Едно от най-важните условия за ползване на данъчни облекчения е да нямате публични задължения. Преди да подадете данъчната си декларация, можете да проверите с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнете проблеми.