През първата половина на 2023 г. ITF Group регистрира 61% ръст на приходите. Благодарение на това първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, постигна ръст от 100% на печалбата в сравнение със същия период на 2022 г. до 1 200 000 лева. Така дружеството, което направи много силен борсов дебют в края на миналата година отчита коефициент на възвращаемост на капитала (Return On Equity) от 12%.

ITF Group отбелязва и стабилен ръст на нетното портфолио, което достигна почти 19 000 000 лева. Нараства и делът на вземанията по кредити като той достигна 82% от активите на компанията, които са в размер на над 23 милиона лева. Много добри са и показателите „Обща ликвидност“ и „Бърза ликвидност“ като при тях коефициентите са съответно 2,6 и 2,48.

Това са някои от основните акценти от отчета на ITF Group за първите шест месеца на 2023 г. Финтех компанията, специализирана в небанково потребителско кредитиране, е позната на пазара с изцяло онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България. През месец декември 2022 г. ITF набра над 3 млн. лева от индивидуални и институционални инвеститори през БФБ.

Иновации, автоматизация и фокус върху клиентското изживяване са в основата на по-високата ефективност и на ръста на продажбите

Според Светослав Ангелов, изпълнителен директор на ITF Group ръстът на приходите и на печалбата се дължи на ефективния бизнес модел на компанията, базиран на собствени иновативни ин-хаус решения и на стратегическия фокус върху клиентското изживяване. Те са в основата на 360 градусовата финтех платформа на ITF, с която процесът на кредитиране е максимално автоматизиран - от подаването на заявката, през разглеждането и одобрението ѝ до превода на средствата по сметка на клиента.

Така се постига изключителна бързина на обслужването за повечето клиенти. Към момента 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично и хората получават средствата почти в реално време. Иновативните решения са в основата на това удобство. Например, ITF събира минимален брой лични данни при кандидатстването, които помагат за първоначалната идентификация на клиента. Цялата останала информация, от която компанията се нуждае, се достъпва чрез собствени разработки и интеграции с публични източници.

Освен бързината, важна посока в разработването на финтех решения е и сигурността. ITF използва собствена система за оценка на риска, която развива непрекъснато. Тя е базирана на над 200 точки с данни. Благодарение на иновативните технологии портфолиото на компанията е стабилно като над 60% от кредитите се погасяват навреме, а делът на несъбраните главници през последните над три години е под 11%.

Във връзка с развитието на финтех инструменти и интегрирането им в бизнес процесите на ITF Светослав Ангелов казва: „Автоматизацията ни позволява непрекъснато да повишаваме нашата ефективност и да постигнем икономия от мащаба. Така успяваме да реализираме огромен ръст на приходите и печалбата при минимално увеличение на оперативните ни разходи, да отговорим на променящите се изисквания на пазара и да повишим конкурентоспособността на компанията.“

Скалиране чрез технологии ще доведе до 5-кратен ръст на печалбата

Впечатляващите финансови резултати са добра новина за инвестиционната общност, чието доверие ITF Group вече е спечелила с успешното си присъствие на финансовите пазари. През 2019 г. беше емитирана емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет 7 години, които се търгуват на БФБ. Към момента около 30% от главницата заедно с дължимите лихви вече са погасени. Логична следваща стъпка беше успешното листване на ВЕАМ сегмента на БФБ през декември 2022 г. В първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1,7 пъти, а във втория – почти 1,6 пъти, което е ясен знак, че инвеститорите възприемат ITF като стабилна компания с добри перспективи за растеж.

В основата на това са амбициозните планове за ръст на бизнеса. Според Светослав Ангелов, целите на ITF са през следващите няколко години приходите да нараснат 3 пъти, а печалбата – над 5 пъти спрямо 2022 г. Този ръст ще бъде движен от допълнително повишаване на ефективността на компанията с развитие на финтех платформата, от инвестиции в авангардни технологии и дигитална инфраструктура и от надграждане на клиентски ориентирания подход чрез още по-висока степен на автоматизация на обработка на заявките. Целта е над 80% от молбите за кредит да бъдат обработвани автоматично и това да се случва 24/7.

В тази връзка Светослав Ангелов казва: „Все по-широкото използване на технологични решения ще ни помогне да обслужваме много по-голям брой клиенти за много по-кратко време и да повишим степента на клиентска удовлетвореност. Това неминуемо ще доведе до ръст на отпуснатите кредити, на приходите и на печалбата. С други думи – ще постигнем скалиране на бизнеса чрез технологии.“