През целия август контролните органи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще извършват засилени проверки във водните обекти, както и на плавателни и моторни превозни средства, на складове, стопански постройки, хладилни помещения и устройства, и също така и на съоръжения за временно съхранение на риба в търговската мрежа.

От ИАРА призоваха за спазване на правилата за любителски риболов, предвид очаквания голям брой на желаещи да практикуват любимото си хоби в сезона на отпуските. От агенцията припомниха и правилата  за лицата, упражняващи любителски риболов, съобщава darik.bg. Те са длъжни да използват не повече от 3 въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав, а във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците.

Любителите рибари могат да използват 2 въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата.

Meta спира достъпа до новини за потребителите в Канада

След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни, риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 броя. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 броя. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат във водата, независимо от състоянието им.

Добивът на черна и бяла пясъчна мида се извършва единствено чрез ръчен способ (чрез леководолазна дейност). Стопанският улов се извършва с валидно удостоверение, издадено от ИАРА. Строго забранено е да се лови с дънни тралове и драгиране. Любителите риболовци могат да задържат не повече от 3 кг от улова на миди, уточняват от рибарската агенция.