Компенсация в размер до 413 лева месечно ще получават през тази година семействата на деца, които не са приети в общински ясли заради липсата на свободни места.

С тези средства ще се компенсират разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им.

Това предвижда проект на наредба, публикуван за едномесечно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването, съобщава darik.bg.

За да имат право на компенсацията, семействата трябва да отговарят на няколко условия. Първо, детето трябва да е кандидатствало за място в общинска ясла в района си, но да не е прието поради липса на свободни места.

Ясни са резултатите от проведеното на 1 август класиране за прием на децата в детските заведения

Необходимо е също общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго място в прилежащия район, да не се използва отпуск по майчинство и родителите да не получават подпомагане от държавата или по европейска програма за отглеждане на дете, като детските добавки не се считат за такава помощ.

Парите могат да се използват за покриване на разходи при посещение на частна ясла, както и при сключен договор с детегледачка.

НС обсъжда на второ четене Закона за държавния бюджет за 2023

Правото на компенсация за едни и същи разходи за определен период за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно, се казва още в проекта на наредбата.

Сумата от 413 лева е равна на средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за текущата календарна година.

Изплащането ще се извършва със задна дата - от месец юни.