Охлаждането на имотния пазар у нас е налице - по-малкото сделки в големите градове идват на фона на рекордни цени и очаквания за по-високи лихви по ипотечните кредити.

Въпреки че показателят у нас е на едно от най-ниските нива в Европа, това вече не действа толкова мотивиращо на бъдещите новодомци.

Спад на ипотеките

Справка на Darik Business Review показва, че в три от четирите големи града на страната е налице спад на сключените ипотеки през второто тримесечие на годината. Единствено на плюс (0.99%) спрямо година по-рано е Пловдив.

Броят на ипотеките, сключени през периода април – юни, във Варна пада с близо 7%, докато в Бургас се отчита понижение от около 2 на сто.

В столицата спадът е от над 5%, като през второто тримесечие на 2023 г. в най-големия град у нас са сключени 36 на сто от всички ипотеки в страната спрямо 37 на сто преди 12 месеца.

Общо за София, Пловдив, Варна и Бургас този дял е 60.21 на сто срещу 61.12% преди година.

Спад на сделките с имоти

През второто тримесечие на годината се отчита двуцифрен спад на сделките с имоти в четирите големи града на страната.

Най-малко намаление е отчетено в София (11.76%) и Варна (-12.38%), докато в Пловдив понижението е от 17.8% спрямо същия период на 2022 г. Най-голям спад на трансакциите с имоти е налице в Бургас (-23.15%).

Предупреждението на БНБ

Експертите от централната банка очакват по-съществена възходяща динамика на лихвените проценти през втората половина на 2023 г. и през първата половина на 2024 г.

След това те вероятно ще се задържат близо до вече достигнатите по-високи нива поне до 2025 г. Очаква се по-високите лихви да донесат охлаждане на имотния пазар у нас, подобно на процеса и в други държави по света.