Лихвите при ипотечните кредити в лева у нас се запазват без промяна през юли, като ръст се отчита при заемите в евро, показва справка на Darik Business Review.

Това се случва на фона на предупреждението от страна на Българска народна банка за по-съществена възходяща динамика на лихвените проценти през втората половина на 2023 г. и през първата половина на 2024 г.

Жилищни кредити

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57% през последния месец, а ГПР по тези кредити се понижава незначително до 2.84% спрямо 2.85 на сто за месец по-рано.

Лихвите по ипотечните кредити днес все още са близо до историческия си минимум от 2.47%, отчетен през септември 2022 г., като домакинствата в страната ползват един от най-евтините кредитни ресурси в Европа.

Лихвите при жилищните кредити в евро са на средните нива от 3.88% спрямо 3.56% преди месец.

Потребителските кредити

През юли 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.73 пр. п., до 8.92%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.76 пр. п., до 9.45%.

Средните лихви при потребителските заеми в евро са на ниво от 4.47% спрямо 4.8% към 30 юни. 

Други кредити

Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 0.08 пр. п., до 3.82%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се понижава с 0.08 пр. п., до 3.77%.

През юли 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се запазва на ниво от 14.76%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.03 пр. п. до 20.86%.

Новите кредити

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 8.6% (71.4 млн. лв.), до 759.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 14% (19.8 млн. лв.), до 122 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 16.4% (120.4 млн. лв.), до 616.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8.7% (15 млн. лв.), до 158.6 млн. лв.