Голяма част от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване продължават да генерират отрицателна доходност.

Това показва справка на Darik Business Review на база данни от Комисията за финансов надзор за последните 24 месеца. Ето и резултатите на всички фондове: 

Универсални пенсионни фондове (УПФ)

Именно тези фондове управляват най-голяма част от средствата за втора пенсия у нас.

Единственият фонд с положителен резултат за последните 2 години до 30 юни 2023 г. е ЦКБ Сила. Той отчита 1.29% доходност на годишна база за изминалите 24 месеца.

Най-големият фонд – УПФ Доверие, обяви загуба от 3.66%, докато Алианц България и ДСК-Родина, които допълват челната тройка по управлявани активи, носят загуби от 2.34 и 4.51% на бъдещите пенсионери.

Подобна е доходността и на други два от големите фондове – Съгласие и ОББ, отчели отрицателна доходност от 2.83 и 3.42%.

Трите най-малки фонда у нас показват подобни резултати. Бъдеще и Топлина реализираха загуби от 2.90 и 2.94%, докато Пенсионноосигурителен институт, или накратко ПОИ, е с минус 1.17 на сто.

Професионални пенсионни фондове (ППФ)

ЦКБ-Сила и Съгласие са единствените фондове, успели да генерират положителна доходност за периода, възлизаща на 2.63 и 1.62%.

Въпреки доброто представяне на голяма част от водещите борси по света, както и Българска фондова борса през 2023 г., големите фондове губят между 2 и 4% за последните 2 г.

Най-големи са загубите при Доверие и ДСК-Родина, съответно 3.74 и 4.29%, докато Алианц България е с 1.89 на сто.

ОББ, от своя страна, генерира отрицателна доходност от 3.1% за последните 24 месеца, а Бъдеще и Топлина губят по 2.58 и 2.49 на сто. Минимална загуба от 0.13% е резултатът на ПОИ.

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

Три от доброволните фондове успяват да донесат положителна доходност. Това са Съгласие и ЦКБ-Сила, генерирали по над 5% доходност за периода (бел. ред. 5.62 и 5.27%), както и ПОИ с 0.79%.

Алианц България губи 1.97%, докато доходността при Доверие и ДСК-Родина е отрицателна и възлиза на 3.47 и 3.73%. Малко по-ниски са загубите при ОББ (-2.75%), Бъдеще (-2.79%) и Топлина (-1.38%).