Домакинствата в България все още имат достъп до едни от най-евтините кредити в Европа. Това води до невиждан бум на кредитирането в последните години. 

В резултат са генерирани над 1 млрд. лв. лихви по отпуснати заеми за първите седем месеца на годината. Справка на Darik Business Review сочи, че това се случва за първи път от 2012 г.

Тогава отпуснатите кредити са два пъти по-малко – 18.4 млрд. лв. спрямо 36.9 млрд. лв. към юли 2023 г. Въпреки това, по-високите лихви по това време носят на банките 1.035 млрд. лв.

Рекордните суми от 1.1 млрд. лв. и 1.135 млрд. лв. трезорите са получили от лихви по кредитите през 2009 и 2010 г., или иначе казано - след световната финансова криза.

Тогава лихвите по кредитите у нас поеха нагоре - тенденция, за която Българска народна банка предупреди, че се очаква до края на 2023 г. и през идната 2024 г. 

Какви са лихвите по кредитите днес?

Жилищни кредити

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57% през последния месец, а ГПР по тези кредити се понижава незначително до 2.84% спрямо 2.85 на сто месец по-рано. Показателят е близо до историческия си минимум от 2.47%, отчетен през септември 2022 г.

Лихвите при жилищните кредити в евро са на средните нива от 3.88% спрямо 3.56% преди месец.

Потребителските кредити

През юли 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.73 пр. п., до 8.92%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.76 пр. п., до 9.45%.

Средните лихви при потребителските заеми в евро са на ниво от 4.47% спрямо 4.8% към 30 юни.