Пазарът на земеделска земя в България се движи основно от хората, които обработват земята, а именно от арендаторите. Това заяви в рубриката Портфейл в ефира на Дарик радио изпълнителният директор на ЕРА България Антон Андонов. 

По думите му, арендаторите са основните играчи, които купуват земите по места и дават най-високата цени за тях. Те познават и най-добре земята, защото я обработват. За тях стимулът да купуват собствена земя е, че не се налага да плащат рента за нея. 

"Ликвидността на пазара обаче се поддържа от няколко големи играчи - може би десетина, които придобиват земи почти в цялата страна и осигуряват възможността да се купуват всички имоти, които излизат на пазара.

Част от тези компании са регистрирани по закона за дружествата със специална инвестицонна цел, т. нар. АДСИЦ, а останалите са частни компании, които управляват професионално капитала на своите инвеститори", обясни Андонов. 

През последната година средната цена на земеделските земи в България се повиши с 21.6% средно за страната, но равнищата в отделните райони варират в широки граници, тъй като зависят от много фактори, включително от това колко е плодородна земята и дали има конкуренция между арендаторите.

В полупланинските райони цените, като цяло, са по-ниски, но там, където земята традиционно е добра за обработка, нивата струват над 2000 лева за декар. В Добруджа и в някои части на областите Плевен, Враца и Видин цените са още по-високи. 

Какво трябва да знаем, ако искаме да инвестираме в земеделска земя? 

"Исторически погледнато, земеделската земя предлага много добра доходност в дългосрочен план - над 10% на година. Но като че ли отмина бумът на инвестициите в нея от страна на частни лица със суми от порядъка на 20-30 хиляди лева.

Това беше добра алтернатива, но, по една или друга причина, хората все по-рядко ѝ обръщат внимание. Може би едно от обясненията е, че вече много трудно се намира земя за покупка и предлагането е ограничено", коментира Андонов. 

Той каза, че най-важният фактор, за който трябва да се внимава при покупка на земя с инвестиционна цел, е дали тя се обработва.

Има няколко начина за проверка - с помощта на професионален посредник, който притежава специализиран софтуер или чрез директен контакт с местните арендатори, които в повечето случаи са запознати с качеството на всички имоти в конкретното землище. 

Има ли конкуренция между арендаторите? 

Според изпълнителния директор на ЕРА България, на повечето места в страната има конкуренция между фирмите, които обработват земята, но има и места, където по различни причини са се оформили много силни местни лидери. 

"Но постепенно навсякъде конкуренцията започва да решава тези проблеми. Има "крепости", където в продължение на много години не са навлизали нови играчи, но в даден момент тази ситуация рано или късно се променя", каза Антон Андонов. 

Има ли потенциал за нов ръст на цените? 

"През 2020 година, по време на пандемията, много хора се втурнаха да инвестират спесяванията си в имоти и земи. Тогава броят на сделките със земеделски земи се увеличи значително и тази тенденция продължи през 2021 и 2022 г. 

Тази година на пазара на дребно със земеделска земя се наблюдава известно задържане на цените, но няма и много предлагане. Купувачите са малко по-предпазливи и вече не се наблюдава това "наддаване" за почти всеки имот", заяви Андонов.

В България съществуват два пазара - първичен пазар на дребно, на който първоначалните собственици продават земите си, и вторичен пазар, на който хората, инвестирали преди години, могат да решат да продават. 

На вторичния пазар в момента почти липсват големи сделки. Има европейски инвеститори, купували земя у нас през годините, които виждат настоящия момент като удачен за продажба.   

"Така те могат да реализират добра печалба, тъй като през 2004-2005 г. цената на декар беше около 100-120 лева, а в момента рентите са на подобни равнища. Това означава, че тези инвеститори са постигнали 100% доходност на годишна база", каза още изпълнителният директор на ЕРА.