Българска фондова борса, инициатор на Green Finance & Energy Centre (Център за устойчиви финанси и енергетика, Зелен център) – първият по рода си think-tank в двете сфери днес официално се присъедини към Глобалния Договор на ООН.

Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, обединяваща над 15 000 компании и 3000 организации с идеална цел в над 160 държави и повече от 70 местни мрежи. Българската мрежа е обединение на компании, образователни институциии и неправителствени организации, което работи вече 10 години след официалното огласяване от генералния сeкретар на ООН н.пр. Бан Ки-Мун. Местната мрежа осигурява платформа и среда за развитие на компании, които са доказали своите усилия и принос по посока устойчивия растеж на България.

“Радваме се, че имаме възможността да сме част от Българската мрежа, тъй като Глобалният Договор на ООН има ключова роля за прилагането и изпълнението на Целите на устойчивото развитие. Нещо повече – в световен мащаб компаниите изпълняващи стратегии за устойчиво развитие привличат и повече инвеститори, а Българска фондова борса е един от основните генератори, който стимулира растежа на българския пазар. В този смисъл членството на борсата е в унисон и с визията ни да поставяме политиките и темите, свързани с устойчивите финанси на най-високо ниво пред взимащите решения за бизнеса и управлението на държавата.”, сподели изпълнителния директор на БФБ и председател на Зеления център доц.д-р Маню Моравенов.

„В Зеления център вече имаме 40 участници, сред които и представители на големия бизнес у нас. Вярваме, че в партньорство с останалите членове на Мрежата ще успеем успешно да продължим да надграждаме популяризирането на политиките в областта на устойчивото финансиране “, допълва още доц.д-р Моравенов.

Глобалният договор на ООН e инициатива, която призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност, компаниите могат да дадат своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.