Общинските власти ще могат да налагат глоби за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, както и ако собствениците или ползвателите не поддържат чистота в имотите си или около тях.

Това реши на първо четене Народното събрание, съобщава darik.bg.

Слагат хлорни таблетки за дезинфекция на контейнери за смет

От ГЕРБ-СДС, които са вносителите на законопроекта, обясниха, че в сега действащото законодателство има пропуски и това налага да бъдат направени промени.

В момента общините приемат наредба с условията и реда за изхвърляне на отпадъци, но могат да налагат санкции само за част от нарушенията от страна на гражданите.

Петър Петров от "Възраждане" уточни, че освен гражданите, трябва да бъдат санкционирани и кметовете, които допускат нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

В отговор от ГЕРБ-СДС и ДПС коментираха, че и в момента кметовете подлежат на санкция и е много по-важно да се обхванат гражданите, които изхвърлят отпадъците си на незаконни сметища.