Активите на инвестиционните фондове, осъществяващи дейност в България, достигат рекордните 8.88 млрд. лв. Общо 6.06 млрд. лв. се управляват от чуждестранните фондове, а други 2.82 млрд. лв. – от местните.

Вложенията на домакинствата са за 2.16 млрд. лева, от които 1.09 млрд. лева в местните колективни инвестиционни схеми и 1.07 млрд. лева в чуждестранните.

Справка на Darik Business Review показва, че част от местната индустрия се справя добре от началото на 2023 г., на фона на сериозните повишения, реализирани на европейските, щатския и българския фондови пазари.

Данни на БАУД показват, че към днешна дата общо осем от фондовете на местни управляващи дружества,са постигнали доходност от над 10%. Компас Глобъл Трендс е единственият, отчел доходност от над 20% (бел. ред. 25.13%), което е с близо 10% повече от Селект Регионал (15.19%).

Два от фондовете, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, носят по над 13% на вложителите си – Адванс Инвест и Адванс Възможности в Нова Европа. 

В челото на класацията са още Елана Високодоходен Фонд (11.9%), ДСК Растеж (11.62%), Скай Нови Акции (11.38%) и Елана Глобален Фонд Акции (10.32%).

Какво се случва в последните 12 месеца?

Три от местните фондове отчитат доходност от над 20% за последните четири тримесечия, а други 11 носят между 10 и 20% на вложителите си. Класацията се оглавява от Адванс Възможности в Нова Европа (27.73%), оставил зад себе си Скай Нови Акции (23.9%) и Селект Регионал (22.59%).

В топ 5 на най-добре представилите се фондове за последните 12 месеца са още Астра Глобал Екуити (18.39%) и ДСК Глобални компании (17.39%). Следват Елана Високодоходен Фонд и Адванс Инвест с по над 16%, както и Елана Глобален Фонд Акции (14.74%).

Сред топ 10 попадат ДСК Растеж и Скай Финанси, донесли на инвеститорите си по над 13%. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупка на акции и/или дялове от фондове.