Броят на случаите на т. нар. greenwashing практики от страна на банки и компании за финансови услуги се е увеличил със 70% на годишна база в последните 12 месеца, сочи нов доклад.

Повечето такива случаи са регистрирани при европейски финансови институции, а голям част от тях са свъзрани с твърдения относно изкопаемите горива.

Компанията за ESG данни RepRisk е засякла 148 случая на greenwashing в световен мащаб в индустрията на банките и финансовите услуги в 12-те месеца до края на септември 2023 г., като техният брой се увеличава от 86 за предходните 12 месеца.

От тези 148 случая, 106 са свързани с европейски финансови институции.

За greenwashing говорим, когато компания или организация заблуждава с подвеждащи твърдения инвеститори или клиенти по отношение на устойчивостта, обикновено за да подобри печалбата и финансовите си резултати.

"В над 50% от тези свързани с климата случаи на greenwashing или се споменават изкопаеми горива, или пък e открита връзка между финансова институция и петролна и газова компания.

Тези случаи също така не са изолирани и регулаторните органи са все по-наясно с мащабите на проблема," казват от RepRisk.

Регулаторни органи от ЕС обявиха през юни, че банки, застрахователи и инвестиционни компании в съюза са правили "подвеждащи твърдения" пред инвеститори относно своята дейност във връзка с устойчивостта.

Индустрията на банките и финансите изостава единствено след петролната и газовата индустрия по брой на случаите на greenwashing, казват от RepRisk. От компанията за данни установяват, че практиката greenwashing бележи възход и в по-общ план.

Един на всеки четири ESG инцидента по отношение на климата е свързан с greenwashing, което представлява увеличение, в сравнение с предходната година, когато са един на пет.

От компанията също така установяват, че една на всеки три компании, свързани с greenwashing, участва и в т. нар. "social washing" – практика, която има за цел да представи дадена компания като по-социално отговорна, отколкото всъщност е.

"Подвеждащата информация по екологични и социални теми не само възпрепятства напредъка към общите цели, но също така накърнява доверието пред потребителите и инвеститорите," пишат от RepRisk в най-новия си доклад.