Някои от най-бедните страни в света са изправени пред бюджетни съкращения на стойност над 220 млрд. долара в следващите пет години вследствие на дълговата криза, която тласна десетки от тях към просрочие по задълженията им.

Това се посочва в международен доклад на неправителствената организация Oxfam International.

Докладът, който беше публикуван в началото на срещите на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка в Мароко и се позовава на прогнози на МВФ, също така установява, че при настоящите условия страните с ниски и ниски до средни доходи имат да изплащат по близо половин милиард долара на ден лихви и дългови плащания до 2029 г.

Рекордно голям брой развиващи се държави са в затруднено положение, тъй като повишаващите се лихви в световен мащаб, високата инфлация и поредицата от икономически сътресения след пандемията от COVID-19 се отразиха на държавните финанси.

От рейтинговата агенция Fitch обявиха, че към март са отчетени 14 отделни случая от 2020 г. насам на просрочия по задълженията в девет държави.

От Oxfam призовават МВФ и Световната банка да използват кризата, за да създадат по-справедлива система, вместо да се фокусират върху преструктуриране на задължения и съкращаване на разходите.

"Техният отговор на дълговата криза са повече ограничения, а техният отговор на финансовата пропаст са още заеми," казва временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор на Oxfam International Амитаб Бехар.

"Истинските решения, от които всички печелят, като справедливото облагане с данъци на богатите, остават на масата," допълва той.

Oxfam и други организации и преди са призовавали международните кредитори да опрощават задълженията на развиващи се държави, които са изправени пред икономически кризи.

В доклада също така се посочва, че плащания по обслужването на задължения на най-бедните държави надхвърля тези за здравеопазване в съотношение 4 към 1.

По време на срещите в Маракеш се очаква напредък по преструктуриране на дълга на някои от изпадналите в просрочия държави, в това число Замбия и Гана, а от МВФ ще продължат преговорите с Тунис, Пакистан, Египет и други относно условията за спасителни заеми.