С акциите само на едно публично дружество са сключени повече от 1 000 сделки на Българска фондова борса през третото тримесечие на 2023 г. Оборот от над 10 млн. лв. пък е регистриран при три от компаниите.

Кои са най-ликвидните дружества?

Най-добре представящите се компании на БФБ от началото на 2023 г. са и най-ликвидните за третото тримесечие, сочат данни от тримесечния бюлетин на борсовия оператор.

С книжата на Шелли Груп през периода са отчетени 2 635 сделки, а с акциите на Софарма – 977.

В топ 5 по ликвидност са още Адванс Терафонд АДСИЦ (858 трансакции), Доверие Обединен Холдинг и Агрия Груп Холдинг, при които са отчетени по над 700 сделки.

Повече от 400 сделки има и по още пет позиции – Българска фондова борса, Химимпорт, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Софарма трейдинг и Неохим. 

Въпреки повишението на ликвидността и оборотите през третото тримесечие на годината, при едва 27 дружества от Основен пазар BSE са сключени по над 100 покупко-продажби.

Дружествата с най-голям оборот

Книжата на Синтетика оглавяват класацията по този показател, след като през тримесечието по позицията са сключени сделки за близо 20 млн. лв. Следват НДФ Конкорд Фонд-7 Саут Ийст Юръп с 14.1 млн. лв. и Родна земя Холдинг с 12.46 млн. лв.

При още три дружества са отчетени обороти от повече от 9 млн. лв. Това са Велграф Асет Мениджмънт (9.9 млн. лв.), Софарма имоти АДСИЦ (9.8 млн. лв.) и Шелли Груп (9.1 млн. лв.). 

Десетката по оборот за периода юли-септември се допълва от НДФ Динамик, Инвестиционна компания Галата, Агрия Груп Холдинг и Инвестор БГ.

Общо при 30 компании от Основен пазар BSE през тримесечието е отчетен оборот за над 1 млн. лв.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.