Ръст от 0.3% на строителната продукция през август 2023 г. спрямо предходния месец - това показват предварителни и сезонно изгладени на Националния статистически институт.

Според календарно изгладените данни, строителната продукция намалява с 0.5%, в сравнение със същия месец на 2022 г.

Месечни изменения

Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището спрямо предходния месец, като увеличението при сградното строителство е с 0.5%, а продукцията от гражданското/инженерното строителство е без промяна.

Годишни изменения

Понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция на годишна база се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3.6%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9%.