От утре (18 октомври) ще бъде допусната до търговия емисията акции от увеличението на капитала на Софарма, след като 37.79 млн. броя от варантите на компанията бяха упражнени в определения за това срок.

Те позволиха на притежателите си да запишат акции от фармацевтичната компания при цена от 4.13 лв. за брой - доста по-ниско от настоящата, при която се търгуват книжата на Българска фондова борса.

Капиталът на Софарма АД ще нарасне до 172.59 млн. лв. спрямо 134.79 млн. лв. до момента. 

Фармацевтичната компания успя да набере над 156 млн. лв. свеж ресурс от увеличението на капитала си.

Днес дружеството е второто най-скъпо на родния капиталов пазар, като капитализацията му наскоро премина границата от 1 млрд. лв.