През третото тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици в страната са 9 829, а обявените в несъстоятелност - 829. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 6.5%, а този на банкрутиралите - с 25.8%, показват данните на Националния статистически институт. 

В сравнение с второто тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици са намалели с 10.8%, а тези обявили несъстоятелност - с 15.8%.

От всички новорегистрирани фирми през третото тримесечие на 2023 година, най-много са в сектора на търговията (88.1%). Същото важи и за банкрутите, от които 77.1% са в търговския сектор, който включва и ремонтите на автомобили и мотоциклети, според методологията на НСИ. 

На второ място са финансовите, застрахователните и административните дейности с 436 новорегистрирани и 76 обявили банкрут правни единици. В строителството и промишлеността новосъздадените фирми са съответно 149 и 100, а фалиралите - 37 и 33.